728 x 90

سوريه,

فاجعه انسانی در کمپهای پناهندگان سوری

-

کمپ پناهندگان سوری - آرشیو
کمپ پناهندگان سوری - آرشیو
دولت آلمان کمکهای خود به پناهندگان سوری را به میزان 15 میلیون یور افزایش می‌دهد، وزیر توسعه آلمان زمانی که از کمپ پناهندگان سوری در لبنان بازدید می‌کرد این خبر را اعلام کرد

این امر میزان کمکهای آلمان را از زمان شروع درگیریها به 75 میلیون یورو، می‌رساند.

کمکهای اعطا شده برای پناهندگان بسیار ناچیز است.
سازمان ملل‌متحد اکنون می‌گوید بیش از نیم میلیون سوری به کشورهای همسایه گریخته‌اند.

سازمانهای کمک‌رسانی خواستار کمکهای بیشتری برای کاهش فشار شده‌اند، آنها می‌گویند وضعیت انسانی در طول زمستان بسیار بحرانی‌تر خواهد شد.