728 x 90

افزايش فشار بر زندانيان,

انتقال یک زندانی سیاسی برای اعدام

-

زندان و زندانی
زندان و زندانی
رژیم آخوندی زندانی سیاسی ایرج محمدی را برای اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی قرنطینه زندان زاهدان منتقل کرد. وی که اهل کرمانشاه می‌باشد و چهار سال پیش دستگیر شد، طی گزارشی پرده از شکنجه‌ها و رفتارهای غیرانسانی شکنجه‌گران اطلاعات سپاه علیه خود برداشت. ایرج محمدی به‌دلیل همین شکنجه‌های ضدانسانی در شرایط حاد جسمی به‌سر می‌برد.