728 x 90

اعمال تحريمات عليه رژيم,

تشکیل مرکز فرماندهی جنگ اقتصادی توسط آخوندها

-

پاسدار جلالی
پاسدار جلالی
با تشدید تحریمهای جهانی علیه دیکتاتوری آخوندی و بحران اقتصادی رژیم، سرکرده پدافند غیرعامل رژیم خواستار تشکیل مرکز فرماندهی جنگ اقتصادی شد.
پاسدار جلالی سرکرده سازمان پدافند غیرعامل رژیم، با ابراز نگرانی افزود: «باید بپذیریم که در شرایط اقتصادی عادی نیستیم و درگیر جنگ اقتصادی هستیم در این زمینه وجود یک مرکز فرماندهی جنگ اقتصادی با همکاری دستگاههای مرتبط و حداکثر هماهنگی و هم‌افزایی بین نهاد ها ضروری به نظر می‌رسد».
وی اضافه کرد: موضوع مقابله با جمهوری اسلامی دارای یک محور اصلی است و آن مؤلفه اقتصادی است. ما از تهدید اقتصادی به‌عنوان تهدید نیمه سخت یاد می‌کنیم‌ ، با بررسی درگیریهای نظامی آمریکا و در سالهای گذشته متوجه می‌شویم که در همه آنها مؤلفه اقتصادی نقش اساسی و محوری داشته است. در حال حاضر پیشرفته‌ترین مدل جنگ اقتصادی که تجربه آمریکا در دیگر کشورها مثل کره، عراق، خلیج کوبا و... بوده بر ضد ما به کار گرفته شده است. همچنین مولفه‌های قدرت از قبیل مصوبات شورای امنیت سازمان ملل، تعامل با اروپا، .. ابزار رسانه‌ای، ابزار دیپلوماتیک و غیره مورد استفاده آنها قرار می‌گیرد.

پاسدار جلالی همچنین با ابراز نگرانی از پیآمد سرنگونی دیکتاتور خونریز سوریه بر روی رژیم، گفت: «سوریه در حال حاضر عرصه زورآزمایی و پنجه در پنجه انداختن ما با ابر قدرت‌هاست... اظهارنظر وزیر خارجه روسیه که گفت هدف از سقوط نظام سوریه، تضعیف جمهوری اسلامی است، این واقعیت را مشخص می‌کند»..