728 x 90

بحران اقتصادي جهاني,

اعتصاب کارکنان راه‌آهن در بلژیک

-

موقعیت بلژیک بر روی نقشه
موقعیت بلژیک بر روی نقشه
اعتصاب کارکنان راه‌آهن در بلژیک از سه‌شنبه شب باعث توقف حرکت بعضی از قطارهای بین شهری شده است. اعتراضها در اصل متوجه برنامه دولت برای تغییر سازمانی و جدایی بخش خدماتی خطوط راه‌آهن از بخش خدمات لوکوموتیورانی در راه‌آهن بلژیک است. اعتصاب تا چهارشنبه شب ادامه خواهد داشت.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/5ace5167-f842-4ef0-9194-d785c9216f9f"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات