728 x 90

اعمال تحريمات عليه رژيم,

در حالی‌که مدارک کمک بانکهای چینی به رژیم ایران افزایش می‌یابد، رزلهتینن می‌گوید تحریمها باید اعمال شود

-

ایلیانا رزلهتینن
ایلیانا رزلهتینن
سایت کمیته روابط خارجه مجلس نمایندگان آمریکا:
- واشینگتن - رزلهتینن، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان درباره گزارشات مبنی بر این‌که بانکهای چینی در نقض تحریمهای آمریکا علیه رژیم ایران، ممکن است به نیابت از بانکهای ایران پول فرستاده باشند، اظهارنظر کرد.
بیانیه رزلهتینن: ”در صورتی‌که تحریمها دقیقاً اجرا نشوند، کاری برای متوقف کردن برنامه اتمی ایران انجام نخواهد داد. گزارشات اخیر نشان می‌دهد که چندین بانک چینی ممکن است عمداً اقدامات تحریمی علیه ایران را زیرپا گذاشته باشند، و دولت [آمریکا] باید این نقض‌کننده را مورد حسابرسی قرار دهد و مجازات شدیدی را اعمال نماید. اجازه دادن به این‌که این تخلفات مورد موشکافی و مجازات قرار نگیرد، چراغ سبز دادن به دیگر رژیمهای یاغی جهت نادیده گرفتن تحریمهای اعمال شده علیه تهران و تضعیف اقدامات برای متوقف کردن برنامه اتمی ایران است“.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات