728 x 90

ليبرتي,

بیانیه هیأت عربی در دفاع از اشرف: چراغ سبز کوبلر به دولت عراق برای کشتار ساکنان اشرف

-

هیأت عربی دفاع از اشرف
هیأت عربی دفاع از اشرف
دولت عراق کنفرانسهایی برای کشتار ساکنان اشرف برگزار می‌کند و آقای کوبلر برای این کشتار چراغ سبز نشان می‌دهد

هیأت عربی دفاع از ساکنان اشرف از تشکیل کنفرانسی در پایتخت عراق با حضور سفرا بعضی از کشورها و آقای کوبلر نماینده یونامی در عراق شگفت‌زده شد.
… ساکنان اشرف با نهایت همکاری و حسن‌نیت برای تأمین حداقلهای انسانی ساکنان و زمینه‌سازی برای امکان عملی انتقال بقیه ساکنان به لیبرتی پیشنهادات عملی روز 26 ژوئیه به آقای کوبلر دادند الا این‌که دولت عراق همه آنها را رد کرد. هیأت عربی برای دفاع از ساکنان اشرف سؤال می‌کند که آیا آنچه که در بالا ذکر شد در این کنفرانس گفته شده و آیا شرکت کنندگان در این کنفرانس از نیت کسانی که این کنفرانس را برگزار کرده‌اند سؤال کردند؟ یا این‌که این کنفرانس فرم جدیدی از آماده‌سازی برای کشتار اشرف و قتل‌عامی وحشیانه در حق شهروندان غیرمسلح می‌باشد. با این تفاوت که این بار آقای کوبلر با سوء‌استفاده از عنوان نماینده ویژه دبیرکل پشتوانه سیاسی برای مشروعیت دادن به چنین کشتاری را فراهم می‌کند. آیا آقای کوبلر به همه این واقعیتها اشراف ندارد ولی به چه دلیل با قلب واقعیتهای به‌غایت واضح و روشن از متجاوز به حقوق ساکنان و ناقض تمامی تعهدات حمایت و تعریف کرده و باقلب 180 درجه واقعیتهای موجود در لیبرتی ساکنان را در معرض یک انتخاب آزادانه برای کشته شدن در اشرف و یا رفتن به یک شکنجه‌گاه و زندان باسم لیبرتی مخیر می‌کند.
هیأت عربی دفاع از اشرف خطرناک بودن شرایط غیرانسانی را که ساکنان اشرف و لیبرتی از آن رنج می‌برند را به جامعه جهانی توضیح می‌دهد و درخواست دارد که توافقات شفاهی و کتبی برای حفاظت ساکنان اشرف ولیبرتی اجرا شود
هر جنایتی که علیه ساکنان این دو کمپ انجام شود کشورهائیکه سفرایشان در این کنفرانس حاضر شدند در این جنایت مسئولیت قانونی خواهند داشت همچنین یونامی و شخص آقای کوبلر و دولت آمریکا در قبال هر نقض حقوق ساکنان اشرف مسئولیت مستقیم دارند و جهان به رفتار آنها با این پناهندگان و مبارزین آزادی چشم دوخته و آنها را مورد قضاوت قرار می‌دهد

هیأت عربی برای دفاع ازساکنین اشرف
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/2652525c-5df5-415e-aee4-b69b669d25ae"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات