728 x 90

شقه دروني رژيم,

آخوند خاتمی بار دیگر بر سرسپردگی‌اش به نظام تأکید کرد

-

آخوند شیاد محمد خاتمی
آخوند شیاد محمد خاتمی
آخوند محمد خاتمی رئیس‌جمهور پیشین دیکتاتوری آخوندی، با اذعان به نفرت فزاینده مردم از رژیم، بر سر سپردگی خود به نظام ولایت‌فقیه تأکید کرد.
وی گفت: امروز گاه با احساس نامیدی و بی‌آیندگی مواجه می‌شویم... در سطح جامعه نوعی نارضایتی دیده‌ می‌شود... . من معتقد نیستم باید این نظام را براندازی کرد و نباید هم، چنین چیزی اتفاق بیفتد.
آخوند خاتمی افزود: ما با اصل نظام، امام و جمهوری اسلامی موافقیم... ما حافظ نظامیم و مدافع آن و به همین دلیل برای پایداری آن خواهان اصلاحات هستیم.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/467161db-e7bc-43ba-ba65-9cabcbca8eb4"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات