728 x 90

-

شکنجه وحشیانه پنج تن از زندانیان در ارومیه

-

زندان
زندان
دژخیمان رژیم آخوندی در زندان ارومیه، پنج تن از زندانیان محکوم به اعدام را به بهانه فرار از زندان، وحشیانه مورد شکنجه قرار دادند. اسامی این زندانیان عبارتند از، سید عمران گیلانی، پیمان قائنی، منوچهر داودی، هاشم جهانگیرزاده، و سعید برمزیار، دو تن از این زندانیان دچار شکستگی در دست و پا و دنده شده‌اند. این زندانیان به‌رغم وخامت وضعیت جسمی‌شان هم‌چنان در سلول انفرادی نگهداری می‌شوند.