728 x 90

اعتراض عليه مالكي,

بیانیه ائتلاف موسوم به اتحاد ملی در عراق

-

اتحاد ملی
اتحاد ملی
ائتلاف موسوم به اتحاد ملی در عراق روز گذشته جلسه‌یی با حضور اکثر جریانهای آن تشکیل داد. بیانیه‌این اجلاس از این قرار است:
جلوگیری از تکروی احزاب حاکم در قدرت در هر جزء از اجزاء دولت عراق.
عدم دخالت دولت یا هر طرف دیگری در کار کمیساریای انتخابات و بانک مرکزی عراق و سایر سازمانهای مستقل.
توافق بر سر آرام کردن روابط با کشورهای همسایه و ممنوعیت تکرار بحران با آنان
درخواست از نخست‌وزیر به واگذاری مسائل سیاسی به اتحاد ملی.
درخواست از دولت برای عدم ایجاد بحران با اطراف سیاسی در عراق».