728 x 90

اعتراض عليه مالكي,

بیانیه ائتلاف موسوم به اتحاد ملی در عراق

-

اتحاد ملی
اتحاد ملی
ائتلاف موسوم به اتحاد ملی در عراق روز گذشته جلسه‌یی با حضور اکثر جریانهای آن تشکیل داد. بیانیه‌این اجلاس از این قرار است:
جلوگیری از تکروی احزاب حاکم در قدرت در هر جزء از اجزاء دولت عراق.
عدم دخالت دولت یا هر طرف دیگری در کار کمیساریای انتخابات و بانک مرکزی عراق و سایر سازمانهای مستقل.
توافق بر سر آرام کردن روابط با کشورهای همسایه و ممنوعیت تکرار بحران با آنان
درخواست از نخست‌وزیر به واگذاری مسائل سیاسی به اتحاد ملی.
درخواست از دولت برای عدم ایجاد بحران با اطراف سیاسی در عراق».

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات