728 x 90

اعدام جمعي,

اعدام جنایتکاران ۸نفر در زاهدان

-

اعدام جمعی, توسط رژیم جنایتکار آخوندی
اعدام جمعی, توسط رژیم جنایتکار آخوندی
رژیم ضدبشری آخوندی بامداد امروز در یک جنایت دیگر 8تن دیگر از جمله دو زن جوان را به‌صورت جمعی در زندان زاهدان بدار آویخت.
دوتن از اعدام شدگان از شهروندان افغانی بودندکه هنوز هویت آنها منتشر نشده است.
اسامی شماری از این قربانیان عبارتند از: حمید سیری، گل احمد حیدری، غلام سارانی و همچنین دو زن جوان که اسامی آنها فاش نشده، که بین بیست تا سی سال سن داشتند.
دژخیمان رژیم آخوندی در زاهدان در یک عمل جنایتکارانه، تحویل اجساد اعدام شدگان به خانواده‌های آنها را به پرداخت مبالغی از جمله 50هزار تومان بابت طناب، 40هزار تومان بابت پزشک قانونی و 20هزار تومان بابت تأییدیه فوت، مشروط کرده‌اند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/5dbd02e5-5313-41c3-9db2-b7e7660c0a3a"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات