728 x 90

اشرف - حمايت بين المللي,جابجايي داخل عراق,ليبرتي,

فراخوانهای بین‌المللی درباره مسئولیت ملل متحد، دولت آمریکا و اتحادیه اروپا برای مقابله با زندان‌سازی در لیبرتی

-

مجلسین انگلستان
مجلسین انگلستان
هشدار اسقف اعظم ایرلند
51تن از اعضای مجلس اعیان انگلستان
رئیس کانون وکلای انگلستان و ولز


سازمان ملل‌متحد باید عمل کند و برای حقوق قانونی ساکنان بایستد

رهبران سیاسی، مذهبی، حقوقی و حقوق‌بشری انگلستان، شامل 51تن از لردهای برجسته، وزرای سابق، معاونین مجلس اعیان، نمایندگان ارشد، رئیس کانون وکلای انگلستان و ولز، رئیس کمیته حقوق‌بشر کانون وکلا، اسقف اعظم ایرلند طی نامه سرگشاده‌ای به مطبوعات نوشتند:
با آشکار شدن جزییات شرایط کمپ لیبرتی معلوم می‌شود که توافق برای انتقال ساکنان اشرف به کمپ لیبرتی، در حال نقض شدن می‌باشد.
نگرانیها و حمایت ما از ساکنان کمپ اشرف یک طیف گسترده را، با حمایت سراسر حزبی از هردو مجلس بریتانیا، کلیسا و بخش حقوقی در بریتانیا و در آمریکا و در اروپا، دربر می‌گیرد. ما و بقیه جهان، نظاره‌گر اقدامات ملل‌متحد هستیم که آیا در کنار ساکنان کمپ اشرف خواهد ایستاد و از حقوق به‌رسمیت شناخته شده بین‌المللی آنها حفاظت خواهد کرد یا این‌که در کناری می‌ایستد و به سخره گرفتن سازمان ملل و اصولش توسط نخست‌وزیر عراق را تماشا می‌کند.

کمیته آرچر
-
کارزار پارلمانی- بین‌المللی در دفاع از اشرف به‌ریاست لرد آرچر دادستان پیشین انگلستان و لرد فریزر داستان پیشین اسکاتند اعلام کرد: زمان آن رسیده است که سازمان ملل‌متحد و مشخصاً نماینده ویژه دبیرکل در عراق برای برآورده شدن تضمینهای حداقل و نیازهای ابتدایی ساکنان اشرف که به لیبرتی منتقل شده‌اند، ایستادگی کنند. با قدمهایی که یکبار دیگر خانم رجوی و ساکنان برای اطمینان از پیدا شدن یک راه‌حل صلح‌آمیز برداشته‌اند، شما اکنون باید اطمینان حاصل کنید که این التزمات اولیه برآورده شوند.

شهرداران فرانسه
کمیته شهرداران حامی اشرف در فرانسه، که بیش از 10هزار تن از شهرداران در سراسر این کشور را شامل می‌شود، اعلام کرد: ضمن تقدیر از احساس مسئولیت خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران در اقناع ساکنان اشرف برای انتقال به لیبرتی، ما بار دیگر تأکید می‌کنیم که برای ممانعت از فشار دولت عراق بر نماینده ویژه دبیرکل، مقتضی است شخص آقای بان کی‌مون با دخالت خود در این روند از عدم حضور نیروهای مسلح عراقی در داخل محوطه کمپ لیبرتی و تأمین امنیت و رفاه ساکنان اطمینان حاصل کند.

کمیته سفید
کمیته فرانسوی برای یک ایران دموکراتیک، در برگیرنده پارلمانترها و شخصیتهای برجسته فرانسوی است، با صدور بیانیه‌یی ضمن هشدار نسبت به تهدیدات استقرار اولین گروه مجاهدان اشرف در کمپ لیبرتی، خواستار مداخله شخص بان کی‌مون شد و بر ضرورت اتخاذ موضع مسئولانه و بی‌طرفانه ت ملل‌متحد برای تضمین حقوق ساکنان تأکید کرد.

حقوق‌بشر نوین
-
حقوق‌بشر نوین فرانسه به‌ریاست پیربرسی عضو شورای ملی- مشورتی حقوق‌بشر فرانسه، اطلاعیه‌یی با عنوان نقض تعهدات داده شده توسط دولت عراق، صادر کرد.
در این اطلاعیه آمده است: دولت عراق برای خوشنودی حکومت ایران، ساکنان را به کمپ لیبرتی که فاقد هرگونه شرایط قانونی است، منتقل کرد. این اقدام که ناقض کنوانسیونهای ژنو و توافقات به‌عمل آمده برای حفاظت از ساکنان است، واکنش فوری در سطح سازمان ملل‌متحد را ضروری می‌کند.

نامه سناتور کلاس بلژیک
کمیته پارلمانترهای بلژیکی برای یک ایران دموکراتیک به‌ریاست سناتور کلاس، رئیس فراکسیون دموکرات‌مسیحی سنای بلژیک، در نامه خود به بان کی‌مون نوشت: واژه ”داوطلبانه“ که شما به درستی بر آن اصرار داشتید، و توسط آقای کوبلر هم به کرات در اطلاعیه‌هایش استفاده شده است، در حال حاضر تبدیل به ”جابجایی اجباری“ شده است. حتی کمیساریای عالی پناهندگان هم بر فقدان آزادی رفت‌وآمد بعنوان یکی از نواقض اطلاعیه یونامی در مورد کمپ لیبرتی انگشت گذاشت.
ما امیدوار هستیم که در قدمهای بعدی، این درخواستها اجراء شود، طوری که ساکنان اشرف به سازمان ملل در تلاشش برای رسیدن به یک راه‌حل صلح‌آمیز اعتماد کنند.

به قابیل دست نزنید
انجمن حقوق‌بشری به قابیل دست نزنید در ایتالیا، خطاب به دبیرکل ملل‌متحد نوشت از طرف لیگ بین‌المللی علیه ا عدام و برای حقوق‌بشر ما از شما می‌خواهیم که از مقامات عراقی بخواهید نیروهای مسلح خود را محوطه داخلی از کمپ لیبرتی خارج کنند و اجازه بدهند پزشکان و وکلای ساکنان دسترسی آزاد به کمپ داشته باشند و ساکنان بتوانند برای رسیدگی پزشکی از کمپ خارج شوند.

انجمن فرانسوی هائیتی
انجمن فرانسوی هائیتی ضمن ابراز نگرانی نسبت به نقض حقوق 400تن از ساکنان اشرف که به لیبرتی منتقل شده‌اند، از ملل‌متحد خواستار تضمینهای حداقل حفاظتی و رفاه برای آنان شد.