728 x 90

افزايش فشار بر داشجويان,

شلیک گلوله به شیشه یکی از اتاقهای خوابگاه دانشجویان دختر دانشگاه عباسپور

-

دختران دانشجو تحت سرکوب ایادی خامنه ای- آرشیو
دختران دانشجو تحت سرکوب ایادی خامنه ای- آرشیو
بنا‌ به گزارشهای دریافتی عصر روز شنبه نوزدهم آذر، گلوله‌یی به شیشه یکی از اتاقهای خوابگاه دانشجویان دختر دانشگاه عباسپور در تهران شلیک شده است. ۳دانشجویی که در این اتاق بودند، شاهد اصابت گلوله و شکستن شیشه اتاق بودند. بنا‌ به این گزارش، نیروی انتظامی وارد خوابگاه شده و گفته است که گلوله جنگی بوده و وعده داده بودند که در این رابطه تحقیق کنند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات