728 x 90

دخالت رژيم درعراق,

پولشویی رژیم آخوندی از طریق ارگانهای مختلف خود در عراق

-

پولشویی
پولشویی
رژیم آخوندی برای پولشویی از ارگانهای مختلفی استفاده می‌کند. یکی از این ارگانها کمیته امداد خمینی است که در این زمینه در عراق بسیار فعال شده است.
دولت نوری مالکی تسهیلات زیادی را برای مؤسسات و شرکتهای پوششی رژیم فراهم کرده تا تحریمها را دور بزنند. رژیم آخوندی در عراق بیش از ۲۵۰مؤسسه بزرگ و کوچک پوششی دارد. هدایت و کنترل فعالیتهای کلیه مؤسسات پوششی و خیریه توسط نیروی قدس سپاه صورت می‌گیرد. تعداد ۵۳مؤسسه وابسته با نیروی قدس و وزارت اطلاعات رژیم ارتباط مستقیم دارند.
یکی از این مؤسسات پوششی کمیته امداد خمینی در عراق است. کمیته امداد خمینی زیر نظر خامنه‌ای اداره می‌شود. در آذر ماه سال ۸۲ مهدی اسکندری مدیرکل سابق کمیته امداد خمینی در استان قم، به سمت ریاست کمیته امداد خمینی در عراق منصوب شد. کمیته امداد حداقل در ۱۱استان شیعه نشین عراق دارای شعبه است که از طریق معاونت هماهنگی امور بین‌المللی به‌ریاست محمدی‌فر در تهران کنترل می‌شود. کربلا، نجف، بغداد، العماره، کوت، کاظمین و بصره محل فعالیت این کمیته است.
شعبه‌های کمیته امداد خمینی در عراق به‌صورت گسترده در پولشویی فعال هستند. شعبه کاظمین یکی از فعالترین مرکز پولشویی رژیم است. این کمیته تحت پوش کمک به بیمارستانها و بیماران درهرمرحله صدها هزار دلار را وارد عراق می‌کند و بین شبکه‌های تروریستی وجاسوسی نیروی قدس پخش می‌کند. برای این‌که سند و مدرکی دربانک ثبت نشود پولشویی رژیم از طریق کمیته امداد و بانک توسعه اقلیمی شعبه تهران هماهنگ می‌شود. یک مورد در آذر ماه امسال، کمیته امداد خمینی در کاظمین بیش از ۲۰۰هزار دلار از طریق شعبه‌های بانک توسعه اقلیم درکربلا و نجف وبصره دریافت کرده و اسناد و مدارک آن دربانک ثبت نشده است.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات