728 x 90

‌نمای روز - غافلگیری؛ وحشت از شورشگری

کر هماهنگ مهره‌های نظام نسبت به غافلگیری و وحشت از قیام و خیزش طراحی شده و شورشگری جوانان میهن

آخوند احمد سالک عضو مجلس ارتجاع گفت: دستگیر شدگان”به نوعی ارتباط با منافقین و عناصر بیگانگه دارند و آموزش‌های لازم را در طول ۲سال اخیر دیده بودند برای این‌که این اتفاقات را رقم بزند”(افکار نیوز ۲۹آبان)

پاسدار شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت رژیم وحشت‌زده از شورش جوانان گفت: دشمنان قصد سوءاستفاده از اعتراضات را داشتند. نباید اجاره داد اعتراض مردم به آشوبگری تبدیل شو

آخوند جنتی رئیس خبرگان و شورای نگهبان ارتجاع به زبان دیگری به سازمانیافتگی قیام اشاره کرد و گفت: دشمن از قبل طراحی چنین اقدامی را کرده بود و مترصد بود

رئیس حوزه‌های علمیه استان فارس با وحشت از خیزش مردم در شیراز اعلام کرد: به چهار مدرسه علمیه در استان فارس در جریان ناآرامی‌های اخیر تعرض شد که از این میان، یکی از مدرسه‌ها در شهر شیراز به‌صورت کامل از بین رفت

جوان -روزنامه سپاه پاسداران-۳۰آبان۹۸در آنچه نوشت اوج غافلگیری و ترس خود را نشان داد:

 

دشمنی‌های عجیب‌و غریبی که با این شدت و غلظت نه در ۷۸ شاهد آن بودیم نه در ۸۸ و نه اساساً در هیچ برهه حساس و غیرحساس دیگری! به‌راستی این روز‌هایی که گذشت با چه قبیله‌ای طرف بودیم؟! کی و کجا آموزش دیده بودند؟! از کدام روزنه‌ها نفوذ کرده بودند؟! و چگونه در لباسی نو و جامه‌ای جدید از کف خیابانهای خودمان سربرآوردند؟!

سخنگوی مجاهدین در جواب به این سوال گفت : به گفتة قرآن، از جایی که فکرش را نمی‌کردید...