728 x 90

۵۰درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق

۵۰درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق
۵۰درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق

کاهش ۶۵.۲ درصدی مصرف گوشت، کاهش ۳۴.۷ درصدی مصرف برنج، کاهش ۳۵.۳ درصدی مصرف لبنیات در ۱۰ سال.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، متوسط مصرف ماهانه گوشت قرمز خانوار‌های کشور در سال ۱۳۹۸ در قیاس با سال ۱۳۹۰ (یعنی در یک بازه ۸ساله) حدود ۵۱.۶ درصد کاهش پیدا کرده است.

به عبارت ساده تر، ایرانی‌ها در سال۱۳۹۸ به طور متوسط به اندازه نصف سال۱۳۹۰ گوشت قرمز مصرف ‌کرده‌اند و اوضاع قطعاً در سال۱۳۹۹ وخیم‌تر هم شده است. دهک چهارم درآمدی از این منظر بدترین وضعیت را داشته است و مصرف گوشت قرمز برای خانوار‌های این دهک درآمدی در این فاصله زمانی، حدود ۶۵.۲درصد کاهش پیدا کرده است.

بر اساس آمار‌های مرکز آمار ایران، متوسط مصرف ماهانه برنج در خانوار‌های کشور در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال۱۳۹۰ حدود ۳۴.۷درصد کاهش پیدا کرده است.

در سال۱۳۹۷ حدود ۲۴.۳درصد و در سال۱۳۹۸ حدود ۳۵.۴درصد از کل جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق (یعنی با استاندارد‌هایی پایین‌تر از استاندارد‌های قاره آفریقا) زندگی می‌کرده اند. آمار‌های مرتبط با سال۱۳۹۹ هنوز در دسترس نیستند، اما می‌توان حدس زد با رشد افسارگسیخته قیمت ارز‌های خارجی، رشد ۳رقمی قیمت کالا‌هایی نظیر کره، حبوبات و امثال آن‌ها و نیز رشد افسانه‌ای قیمت مسکن و قیمت خودرو. اکنون دست کم نیمی از ایرانی‌ها زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند. این یعنی از هر دو ایرانی که در خیابان به آن‌ها بر می‌خورید، یکی احتمالاً زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کند.