728 x 90

۴۶۰۰کودک زباله‌گرد در تهران

کودکان کار
کودکان کار

خبرگزاری حکومتی ایلنا ۱۱ آبان۹۹ طی مصاحبه‌یی با محمود عباسی معاون به‌اصطلاح حقوق‌بشر وزیر دادگستری رژیم در خصوص وضعیت فاجعه‌بار کودکان نوشته است: «در تیرماه سال گذشته یکی از تشکل‌های مردم نهاد با انجام یک کار میدانی تمامی کودکان زباله‌گرد را شناسایی و احصا کرد و آمار دقیقی در این زمینه اعلام کرد. بر اساس پایش‌های میدانی این تشکل مردم نهاد ۴۶۰۰ کودک زباله‌گرد ... در تهران شناسایی شدند»

این کارگزار حکومتی با اشاره به سوء‌استفاده باندهای غارتگر رژیم از این کودکان در جمع‌آوری زباله‌های شهرداری تهران افزود: «بلافاصله با شهردار تهران مکاتبه کردیم و خواستیم با توجه به این‌که کسانی که از کودکان بهره‌کشی اقتصادی می‌کنند، پیمانکارانی هستند که طرف قرارداد با شهرداری تهران هستند، شهرداری با این پیمانکاران قطع همکاری کند ...»

این کارگزار رژیم بدون اشاره به علل پیدایش این فاجعه و راه‌حل قطعی برای ریشه‌کن کردن این پدیده شوم که زایده سیاست‌های رژیم آخوندی است در پی مجازات پیمانکاران است.