728 x 90

۴۱سال دروغ و فریب و جنایت

۴۱سال قبل هیولایی به نام خمینی با غصب حاکمیت مردم، نظام دروغ و فریبکاری را پایه‌گذاری کرد. دجالی که وعده آب و برق مجانی و آزادی عقیده داد.

خمینی دجال: «دلخوش نباشید که مسکن فقط می‌سازیم آب و برق را مجانی می‌کنیم اتوبوس را مجانی می‌کنیم. دلخوش به این مقدار نباشید».

خمینی ۱۷آبان ۵۷ ضمن وعده آزادی بیان و رافت اسلامی گفت: «در حکومت اسلامی اگر کسی از شخص اول مملکت شکایتی داشته باشد، پیش قاضی می‌رود و قاضی هر دو را احضار می‌کند». اما چند ماه بعد در برابر مخالفینش گفت: «این‌طور نیست که باز من بنشینم نصیحت کنم؛ دست همه را قطع خواهم کرد».

سنت دروغ و فریب و کشتار از همان روز تا امروز ادامه دارد. درست ۴۰سال بعد در سال ۹۷ خامنه‌ای گفت کسی به‌خاطر عقیده‌اش مورد فشار قرار نمی‌گیرد.

آخوند شیاد روحانی: «هر کس ادعایی کند که من مورد فشار قرار گرفتم چون عقیدم در فلان مسأله برخلاف عقیده حکومت بوده هر کس چنین ادعایی بکنه دروغ گفته».

روحانی هم پس از هزاران دروغ در مورد ارزانی و آزادی، پس از جرقهٔ بنزین گفت: «خب منم مثل شما صبح جمعه دیدم قیمت تغییر کرده، برای این‌که من به شورای امنیت کشور واگذار کرده بودم».

در جریان شلیک به مسافران هم تا قبل از افشا، همه دروغ گفتند.

عابدزاده، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ۲۰دی ۹۸: «مگه میشه یه اهداف پدافندی بیاد به یه هواپیمایی شلیک بده که ۸هزارپا ارتفاع داشته»!