728 x 90

۳۰ تصویرنگاری در آستانهٔ ۳۰ دی، سالروز آزادی مسعود رجوی از زندانهای دیکتاتوری شاه

عملیات تصویرنگاری از رهبری مقاومت در مرودشت
عملیات تصویرنگاری از رهبری مقاومت در مرودشت

 ۳۰ تصویرنگاری در آستانهٔ ۳۰ دی از فرمانده ارتش آزادیبخش در پنجشنبه ۲۸ دی در تهران، مشهد، اصفهان، رشت، کرمانشاه، بندرعباس، کرج، اراک، شهرکرد، انزلی، کیش، دهدشت، طبس، یزد و مرودشت با شعارهای آتشین


یزد: نسل شورش و انقلاب پیروزی می‌سازند
مرودشت: تنها ره رهایی سلاح و سرنگونی

 

۱.  تصویرنگاری در شهرهای میهن به‌مناسبت ۳۰دی سالروز آزادی مسعود رجوی در تهران، شیراز، تهران، اراک، مرودشت، رشت و کرج

۲. تصویرنگاری در شهرهای میهن به‌مناسبت ۳۰دی سالروز آزادی مسعود رجوی در اصفهان، اصفهان،بندرعباس، بندرانزلی، دهدشت، دهدشت و اراک

۳.  تصویرنگاری در شهرهای میهن به‌مناسبت ۳۰دی سالروز آزادی مسعود رجوی در رشت، اراک، شهرکرد، شهرکرد، بندر انزلی، اصفهان و رشت

۴. تصویرنگاری در شهرهای میهن به‌مناسبت ۳۰دی سالروز آزادی مسعود رجوی در اراک، کرمانشاه، مشهد، مشهد، کیش، بندرعباس و طبس

۵. یزد: نسل شورش و انقلاب پیروزی می‌سازند، مرودشت: تنها ره رهایی سلاح و سرنگونی

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/375c1575-5340-473f-8747-a9ebb70742d3"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات