728 x 90

۱۰۰سال زمان برای خرید خانه ۷۵متری!

وضعیت خرید مسکن در ایران
وضعیت خرید مسکن در ایران

خاندوزی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ارتجاع روز شنبه یک شهریورماه درباره ابعاد بحران مسکن اعتراف کرد که برای اقشار ضعیف جامعه بیش از صد سال زمان نیاز است که با حداقل دستمزد بتوانند یک خانه ۷۵ متری خریداری کنند.

وی افزود: «در حال حاضر بیش از خانوارها واحد ملکی در کشور وجود دارد. این در حالی است که شاخص مالکیت در کشور کاهش یافته و بر تعداد مستأجران افزوده شده است. در بعد شاخص سرانه مسکن و شاخص قدرت خرید مردم نیز وضعیت، بدتر شده است».