728 x 90

یوروآسیا: تخریب گورهای جمعی قتل‌عام ۶۷ توسط رژیم

تخریب گورهای جمعی مربوط به سال۶۷ توسط رژیم
تخریب گورهای جمعی مربوط به سال۶۷ توسط رژیم

یوروآسیا ۱۱ آبان۹۹: «گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره اعدام‌های خودسرانه وفراقضایی، در گزارشی در مورد گورهای جمعی و حقوق‌بشر به مجمع عمومی سازمان ملل، به تخریب گورهای جمعی مربوط به قتل‌عام۶۷ در ایران پرداخت و گفت، به‌دنبال پذیرش آتش‌بس در جنگ ایران و عراق، ۳۰هزار زندانی سیاسی در ایران به حکم خمینی اعدام شدند. اکثر آنها از سازمان مجاهدین خلق بودند و برخی دوره محکومیتشان تمام شده بود. اما در یک بررسی مجدد چند دقیقه‌ای توسط ۳آخوند حکومتی در شهرهای مختلف، در عرض مدت بسیار کوتاهی اعدام شدند و اجساد اکثر آنها در گورهای دستجمعی و بدون اطلاع خانواده‌های قربانیان دفن شدند. رژیم ایران در سالهای بعد برای از بین بردن آثار این جنایت به دستور خامنه‌ای به تخریب گورهای جمعی پرداخت که با واکنش‌های اعتراضی بسیاری در ایران و از سوی سازمانهای بین‌المللی مواجه شد».