728 x 90

یورش گارد زندان گوهردشت کرج به یکی از بندها

زندان گوهردشت کرج
زندان گوهردشت کرج

دهها تن از مأموران گارد زندان گوهردشت کرج صبح روز یکشنبه ۳شهریور بدون هیچ دلیلی به زندانیان بند ۱زندان گوهردشت کرج یورش بردند و زندانیان را وحشیانه مورد ضرب ‌و شتم قرار دادند.

پاسداربندها ابتدا زندانیان را مورد فحاشی قرار دادند و همچنین آنها را مورد اذیت و آزار قرار دادند.

یکی از زندانیان به نام شاهین شیخان نسبت به رفتار پاسداربندها اعتراض کرده که مورد ضرب ‌و شتم وحشیانه قرار گرفت و سپس به سلول انفرادی منتقل گردید.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات