728 x 90

یورش وحشیانه گارد ویژه در زندان ارومیه به بند زندانیان سیاسی - سخنگوی مجاهدین

سخنگوی مجاهدین - ۲۵شهریور۹۹
سخنگوی مجاهدین - ۲۵شهریور۹۹
  • یورش وحشیانه گارد ویژه در زندان ارومیه به بند زندانیان سیاسی همراه با ضرب و شتم شدید زندانیان و درهم شکستن وسایل آنها توسط وحوش.
  • گارد ویژه در و پنجره‌ها را در هم شکست و هنوز هم پشت در بند در کمین است تا زندانیان بی‌دفاع را به بهانه اغتشاش مجدداً مورد حمله قرار دهد.
  • ۴۵تن از زندانیان سیاسی در زندان ارومیه هم‌اکنون در حال اعتصاب غذا هستند.
  • زندانیان به‌خاطر کرونا و شرایط غیرانسانی زندان اعتراض کرده بودند.
  • مقاومت ایران به ضرب و شتم زندانیان سیاسی در زندان ارومیه قویاً اعتراض و آن را محکوم می‌کند. جان زندانیان در خطر است. شخص خامنه‌ای و جلاد ابراهیم رئیسی مسئول هر حادثه‌ای برای زندانیان بی‌گناه هستند.

سخنگوی مجاهدین با درود به زندانیان مجروح و مصدوم و اعتصابی، از مردم و جوانان ارومیه خواست به یاری فرزندان و برادران زندانی خود بشتابند. وضعیت و اخبار زندان را پیگیری کنند. به دیدار زندانیان بروند و در محل بمانند تا از سلامت زندانیان اطمینان حاصل شود.

# آزادشان-کنید