728 x 90

یورش وحشیانه نیروهای امنیتی خامنه‌ای به‌عشایر شیراز و تخریب خانه‌های آنها

نیروهای امنیتی خامنه‌ای روز پنجشنبه ۱۹تیر به عشایر شیراز و منازل آنها که بیش از ۳۰سال در آن زندگی می‌کردند، وحشیانه یورش بردند و خانه‌های آنها به‌طور کامل تخریب کردند.

یکی از هموطنان فیلمی از تخریب منازل تهیه کرده و در همین رابطه با یکی از اهالی صحبت کرده است:

«روز ۱۹تیر۱۳۹۹، خبری رسید که یک عده نیروهای امنیتی متأسفانه به دامنه صدرا حمله کردند و طی عملیاتی زندگی عشایر را به این شکل و به این روزگار زندگی سی ساله‌شان را به این حالت درآوردند. که از آثار باقیمانده‌شان یک دانه یخچال هست که مانده که تازه اون هم خراب است.

حالا من در خدمت خانم حیاتی هستم.

خانم حیاتی شما اینجا چند ساله زندگی می‌کنید؟

-ما سی ساله

- چی شد اینجا؟

-آمدند اینجا گفتن می‌خواهیم خراب کنیم.گفتم بگذارید خودمان وسایل مان را جمع کنیم بریزیم تو ماشین ولی نگذاشتند».