728 x 90

یحیی آل‌اسحاق: سوءمدیریت می‌تواند تبدیل به فتنه شود

اعتراضات  در ایران
اعتراضات در ایران

یحیی آل‌اسحاق رئیس اتاق مشترک بازرگانی رژیم و عراق در وحشت از قیام گفت: «سوءمدیریت در اوضاع جنگ اقتصادی می‌تواند یک مسأله ساده را تبدیل به فتنه بزرگ برای کشور کند».

وی افزود: «تلویزیون نشان می‌دهد تولید روغن عادی و انبارها پر است اما روغن در بازار پیدا نمی‌شود. . برنج می‌گویند به اندازه کافی هست اما برنج هندی کیلویی ۷هزار تومان را مردم باید بخرند ۲۰هزار تومان». (کیهان ۴آبان ۹۹)