728 x 90

گوشمالی یک مامور سرکوبگر رژیم تحت عنوان آمر به معروف توسط مردم به جان آمده

گوشمالی یک مامور سرکوبگر رژیم
گوشمالی یک مامور سرکوبگر رژیم

نگهبانان یک مجتمع تجاری در تهران یک مأمور سرکوبگر رژیم تحت عنوان آمران به معروف را گوشمالی دادند. خبرگزاری سپاه پاسداران به این موضوع اعتراف کرد و نوشت: در یک مجتمع تجاری در شرق تهران واقع در خیابان مدنی، نگهبانان، یک آمر به معروف را مورد ضرب و شتم قرار داده و وی را از ساختمان بیرون کردند. این مأمور رژیم نیز به تنفر مردم از سرکوبگران موسوم به آمر به معروف اعتراف کرد و گفت: این ۲ نگهبان دست من را گرفتند و به بیرون پاساژ پرتاب کردند. بیرون مجموعه هم تماشاچیانی که جمع شده بودند. آنها چندین بار بنده را در باغچه‌ای که کنار پاساژ بود انداختند.

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/47721016-10ce-457b-aa44-bf5c6801a5f2"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات