728 x 90

گوشمالی بسیجی مزاحم زنان و دختران در اصفهان توسط مردم

گوشمالی بسیجی مزاحم زنان و دختران در اصفهان توسط مردم
گوشمالی بسیجی مزاحم زنان و دختران در اصفهان توسط مردم

روز شنبه ۱۱ فروردین مردم اصفهان یک بسیجی پاسدار (موسوم به امر به معروف) که برای زنان و دختران مردم مزاحمت ایجاد کرده در میدان نقش جهان اصفهان توسط جوانان گوشمالی داده شد.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b7c55458-f445-4527-9b92-c455e4cebcd1"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات