728 x 90

گسترش کرونا در زندان ارومیه بر اثر خودداری جنایتکارانه رژیم از آزادی زندانیان

زندان مرکزی ارومیه
زندان مرکزی ارومیه

اخبار رسیده از زندانها که روز ۲۰فروردین ۹۹به خارج از زندانها درز کرده است حاکی است که ۵۰زندانی سیاسی در بند ۱۵زندان ارومیه به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند. سردژخیم بند ۱۵در وحشت از شورش زندانیان، مبتلایان به کرونا را به بیرون زندان منتقل کرده است.

علاوه بر بند۱۵، در بندهای ۳و ۴زندان مرکزی ارومیه نیز ۱۲زندانی به کرونا مبتلا شده‌اند.

در وحشت از شورش زندانیان مأموران ضدشورش رژیم ۲۴ساعته در سالنهای زندان با تجهیزاتی مانند شوکر، اسپری، باتون و تفنگ ساچمه‌ای در حالت آماده‌باش هستند و مهرعلی فرهنگ سردژخیم زندان ارومیه با تهدید زندانیان گفته است از ابراهیم رئیسی دستور رسیده که هر کس دست به شورش و اغتشاش بزند، در دم کشته شود.

خانم مریم رجوی نسبت به جنایت علیه بشریت در زندانها هشدار داده و برای جلوگیری از جان باختن هزاران زندانی در ایران خواستار اقدام فوری دبیرکل، شورای امنیت، شورای حقوق‌بشر و کمیسر عالی حقوق‌بشر ملل ‌متحد و هم‌چنین اتحادیه اروپا برای آزادی همه زندانیان به‌ویژه زندانیان سیاسی شده است.