728 x 90

قیام ایران- شماره ۹

گسترش قیام به ۷۵شهر، تسخیر شهرداری رباط کریم و حمله به رادیو-تلویزیون خرم‌آباد

اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت
اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت

در ادامه قیام سراسری مردم ایران که بیش از ۷۵شهر را در بر گرفته است جوانان دلیر رباط کریم – جنوب تهران – شهرداری این شهر را تسخیر کرده، نیروی سرکوبگر انتظامی را وادار به فرار کرده و شهر را در کنترل خود در آورند. مراکز سرکوب و چپاول از جمله ۱۲بانک حکومتی توسط جوانان به آتش کشیده شد.

 

در تهران پارس، جوانان یک اتوبوس نیروی انتظامی را واژگون کرده و آنرا به آتش کشیدند. در تهران، شهرداری صالحیه مورد تهاجم جوانان شورشی قرار گرفت. هم‌چنین، بانک کوثر پرند از مراکز چپاول رژیم، توسط جوانانی که شعار «مرگ بر بسیجی» می‌دادند، به آتش کشیده شد. در ملارد در جنوب تهران نیز، جوانان یک پمپ بنزین را به آتش کشیدند.

 

در خرم‌آباد، جوانان شورشی به رادیو تلویزیون رژیم حمله‌ور شده و کلیه شیشه‌های آن را شکستند. آنها چندین بانک حکومتی را به آتش کشیده و یا شیشه‌های آنها را خرد کردند.

 

در شیراز و اصفهان جوانان در میادین و خیابانهای شهر با روشن کردن آتش خیابان‌ها را مسدود کرده‌اند. در شیراز دو پایگاه بسیج ضدمردمی در خیابان خیام به آتش کشیده شد. در شاهین شهر اصفهان مردم شعار می‌دادند «نترسید، نترسید، ما همه با هم هستیم».

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۵آبان ۱۳۹۸(۱۶نوامبر ۲۰۱۹)