728 x 90

گزارش سالانه سازمان امنیت داخلی آلمان: تشدید فعالیت‌های وزارت اطلاعات رژیم آخوندی علیه اپوزیسیون ایران

هورست زهوفر، وزیر کشور و توماس هالدن‌وانگ، رئیس سازمان امنیت داخلی آلمان، در حال معرفی گزارش سال ۲۰۱۸
هورست زهوفر، وزیر کشور و توماس هالدن‌وانگ، رئیس سازمان امنیت داخلی آلمان، در حال معرفی گزارش سال ۲۰۱۸

اداره حراست از قانون اساسی آلمان در گزارش سالانه خود که توسط وزیر کشور آلمان روز پنجشنبه ۶تیر۹۸ منتشر شد، ‌فعالیت‌های وزارت اطلاعات، نیروی تروریستی قدس و سفارت رژیم در آلمان به‌ویژه علیه اپوزیسیون و مقاومت ایران، از جمله دستگیری اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم آخوندی در جریان توطئه تروریستی علیه گردهمایی بزرگ مقاومت را مورد بررسی قرار داده است:

گزارش اداره حراست از قانون اساسی آلمان می‌نویسد:‌ محور اصلی کار دستگاه اطلاعاتی رژیم ایران تحت نظر قرار دادن حرکت‌های اپوزیسیون و مبارزه با آن در داخل و خارج ایران است و افزون بر این تلاش این دستگاه بر ای جمع‌آوری اطلاعات در عرصه‌های سیاست، اقتصاد و علوم در کشورهای غربی است. عامل اصلی فعالیت‌های اطلاعاتی در آلمان وزارت اطلاعات رژیم ایران است که به‌خصوص فعالیت‌های گروه‌های اپوزیسیون ایرانی در آلمان را زیر نظر دارد و نیز به جمع‌آوری اطلاعات درباره سیاست خارجی و امنیتی می‌پردازد.

این گزارش زیر عنوان نیروی قدس در آلمان، چند فقره از فعالیت‌های جاسوسان و مأموران این نیروی تروریستی در آلمان را گزارش کرده و می‌نویسد:‌ به جز وزارت اطلاعات نیروی قدس هم که مسئولیت فعالیت‌های نظامی برون‌مرزی سپاه پاسداران را دارد، در آلمان فعال است....که فعالیت‌های خود را با هدف تدارک حمله‌های بعدی علیه اشخاص و نهادها انجام می‌دهد.

این گزارش همچنین به مورد محکومیت یک مأمور رژیم ایران به هفت سال زندان از سوی دادگاه فرانکفورت در فروردین سال گذشته به جرم خرید یک ماشین مخصوص چاپ اسکناس برای نیروی تروریستی قدس اشاره می‌کند که در روند دادگاه ۵۰میلیون اسکناس تقلبی یمنی نیز کشف شده که تولید شرکت این مأمور رژیم بوده است.

 

گزارش اداره حراست از قانون اساسی آلمان همچنین به دستگیری اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم آخوندی در آلمان پرداخته و می‌نویسد که وی در سفارت رژیم در وین اشتغال داشته و از سوی مقامات دادگستری بلژیک مورد پیگرد بوده است. اتهام او این بوده که به‌عنوان همکار رسمی وزارت اطلاعات ایران حمله‌یی با مواد منفجره را به نشست سالانه سازمان مجاهدین خلق در نزدیکی پاریس در ۳۰ژوئن ۲۰۱۸(نهم تیرماه ۱۳۹۷) سازماندهی کرده است. این دیپلمات رژیم برای انجام حمله از یک زوج ایرانی‌تبار به‌عنوان جاسوس و عامل انفجار استفاده کرده است. آلمان این دیپلمات را چند ماه بعد تحویل بلژیک داد. هم‌اکنون پرونده علیه این دیپلمات در آلمان و بلژیک باز است.

گزارش اداره حراست از قانون اساسی آلمان همچنین به تشدید خطر بالقوه از طرف رژیم برای اپوزیسیون ایران پرداخته و می‌نویسد:‌

دستگاه اطلاعاتی رژیم ایران یکی از ابزار اصلی سران رژیم ایران برای تحکیم حکومت است. از همین رو وزارت اطلاعات هم‌چنان اپوزیسیون را زیر نظر خواهد داشت.

بنا‌ به ارزیابی اداره حراست از قانون اساسی آلمان، خطری که اپوزیسیون ایران را در آلمان تهدید می‌کند تشدید شده است: گذشته از تحت نظر قرار دادن اپوزیسیون در آلمان چند مورد مشخص شده که نشان می‌دهد وزارت اطلاعات رژیم ایران طرح حمله به اپوزیسیون در اروپا را داشته است. به‌عنوان مثال طرح حمله به نشست سالانه مجاهدین در فرانسه در ژوئن ۲۰۱۸(تیرماه ۹۷) ذکر شده است.

حملات سایبری زیر نظر سپاه پاسداران بخشی دیگر از اداره حراست از قانون اساسی آلمان است که، ادارات و دولت، نهادهای علمی و پژوهشی، اپوزیسیون و دگراندیشان و سازمانهای حقوق‌بشری و نیز بخش‌های اقتصادی مربوط به پتروشیمی، اسلحه‌سازی و هوافضا و نهادهای پژوهشی و اقتصادی در آلمان را برای سرقت اطلاعات آنها مورد حمله قرار می‌دهند.

بخش دیگری از این گزارش به اقدامات و فعالیت‌های رژیم ایرا ن برای گسترش تسلیحات اتمی می‌پردازد و از جمله می‌نویسد:‌

در سال ۲۰۱۸ اداره حراست از قانون اساسی آلمان مواردی از تلاش رژیم ایران برای دستیابی به آنچه می‌تواند در تسلیحات اتمی بکار برود را مشاهده کرده

و در عرصه برنامه موشکی، رژیم ایران در سال ۲۰۱۸تلاش‌های فزاینده‌یی برای دستیابی به اجزای مورد نیازش داشته است

در این گزارش همچنین به مرکز رژیم در هامبورگ اشاره شده است که فعالیت‌های گسترده‌یی دارد و مدیر آن نماینده خامنه‌ای است.

در این گزارش همچنین آمده است: فعالیت‌های وزارت اطلاعات از طریق کسانی صورت می‌گیرد که اقامت قانونی در آلمان دارند یا از تهران هدایت می‌شوند.

در آلمان نمایندگی این سازمان در سفارت ایران در برلین نقش مهمی در نظارت اطلاعاتی دارد. این نمایندگی به جز عملیات اطلاعاتی مستقل، از حمایت فعالیت‌هایی برخوردار است که وزارت اطلاعات از ایران هدایت می‌کند. اهداف این عملیات اشخاص و سازمانهایی در آلمان یا برخی اوقات در دیگر کشورهای اروپایی هستند.