728 x 90

گزارش سالانه اداره فدرال حراست از قانون اساسی: اطلاعات ملایان که مقر آن در آلمان در سفارت رژیم در برلین است سوءقصدهایی را علیه اپوزیسیون طراحی کرده است

فراخوان به لیست گذاری تروریستی وزارت اطلاعات، بستن سفارت رژیم و محاکمه و اخراج مزدوران

اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

گزارش سال ۲۰۱۸ا داره فدرال حراست از قانون اساسی آلمان که در ۲۷ژوئن ۲۰۱۹ توسط وزیر کشور فدرال هورست زهوفر و توماس هالدن وانگ رئیس این سازمان منتشر شد، به بررسی فعالیت‌های سرویسهای اطلاعاتی رژیم ایران در آلمان میپردازد. این گزارش با اشاره به نقش سرویس مخفی ایران در "سوءقصد بمب‌گذاری علیه گردهمایی سالانه مجاهدین خلق ایران در ژوئن ۲۰۱۸ در ویلپنت پاریس" نسبت به تشدید سوء قصدها علیه اپوزیسیون ایران هشدار می‌دهد.

در گزارش سالانه اداره فدرال حراست از قانون اساسی آمده است: وظیفه محوری سرویسهای اطلاعاتی ایران، جاسوسی علیه جنبشهای اپوزیسیون و مقابله با این جنبش‌ها می‌باشد. در اینرابطه شواهدی دال بر فعالیت‌های تروریسم دولتی در اروپا که منشاء آن ایران می‌باشد، طی سال ۲۰۱۸ شدت یافته‌اند.

این گزارش مبتنی بر مشاهدات اداره حراست تصریح می‌کند: "عامل اصلی فعالیت‌های اطلاعاتی در آلمان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی (VAJA یا MOIS) است. MOIS اطلاعات خود را از طریق عملیات اطلاعاتی در ارتباط با نمایندگیهای این وزارتخانه در محل و یا با مرکز وزارتخانه در تهران جمع‌آوری می‌کند. این (عملیات) به‌طور خاص توسط مقر مرکزی وزارت اطلاعات هدایت می‌شوند. یکی از روش‌های وزارت اطلاعات این است که وقتی افراد مورد هدفش به دلایل خانوادگی یا شغلی به ایران سفر می‌کنند از آنها بازجویی می‌کند. نفرات در آنجا گریزی از دسترسی وزارت اطلاعات ندارند و این یک فرصت ایده‌آل برای بازجوییهای اطلاعاتی فراهم می‌کند."

گزارش اداره فدرال حراست از قانون اساسی آشکار می‌سازد که سفارت رژیم ایران در خدمت وزارت اطلاعات قرار دارد و می‌نویسد: "در آلمان مقر وزارت اطلاعات در سفارت ایران در برلین نقش مهمی در (عملیات) جاسوسی اطلاعاتی دارد. این نمایندگی به جز اقدام به‌عملیات اطلاعاتی مستقل، از فعالیت‌هایی که توسط مرکز وزارت اطلاعات هدایت می‌شوند نیز پشتیبانی به‌عمل می‌آورد. به جز وزارت اطلاعات، نیروی قدس سپاه پاسداران ایران نیز که به‌عملیات اطلاعاتی مبادرت می‌ورزد، در آلمان فعال است."

گزارش با اشاره به دستگیری یک دیپلمات تروریست رژیم ایران در خاک آلمان می‌نویسد: "در اول ژوئیه ۲۰۱۸ یک دیپلمات که در سفارت ایران در وین اشتغال داشته (آکردیته بوده) در پی یک حکم جلب اروپایی صادره از سوی مقامات دادگستری بلژیک در آلمان دستگیر شد. اتهام او این است که به‌عنوان همکار رسمی وزارت اطلاعات ایران حمله‌یی با مواد منفجره را به نشست سالانه سازمان مجاهدین خلق ایران در نزدیکی پاریس در ۳۰ژوئن ۲۰۱۸ سازماندهی کرده است. گفته شده که این دیپلمات برای انجام حمله از یک زوج ایرانی‌تبار به‌عنوان جاسوس و عامل انفجار استفاده کرده است. این متهم در اکتبر ۲۰۱۸ تحویل بلژیک داده شد. پرونده تحقیقاتی که علیه این فرد در آلمان توسط دادستانی کل فدرال تشکیل شده، در جریان است. تحقیقات در آلمان و بلژیک ادامه دارند."

گزارش با تشخیص افزایش خطرات بالقوه برای اپوزیسیون می‌نویسد: "دستگاه اطلاعاتی ایران یکی از ابزار اصلی رهبری سیاسی در ایران برای تحکیم حکومتش است. از همین رو وزارت اطلاعات ایران هم‌چنان اپوزیسیون را زیر نظر خواهد داشت. خطری که اپوزیسیون ایران را در آلمان تهدید می‌کند تشدید شده است، گذشته از تحت نظر قرار دادن اپوزیسیون در آلمان چند مورد آشکار شده که نشان می‌دهد وزارت اطلاعات ایران طرح سوءقصدهایی علیه اپوزیسیون در اروپا را ریخته است."

این گزارش همچنین می‌نویسد که در عرصه برنامه موشکی ایران در سال ۲۰۱۸ تلاش‌های فزاینده‌یی برای دستیابی به اجزایی که می‌تواند مورد استفاده در ساخت تسلیحات اتمی قرار گیرد دیده شده است.

مقاومت ایران با تأکید بر این حقیقت که گزارش اداره فدرال حراست از قانون اساسی به‌وضوح حاکی از ادامه و گسترش سیاست صدور تروریسم و جاسوسی توسط رژیم آخوندی است، بار دیگر بر ضرورت نامگذاری تروریستی وزارت اطلاعات، بستن سفارتها و محاکمه و اخراج مأموران و مزدوران رژیم آخوندی از خاک اروپا به‌ویژه آلمان می‌باشد.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۹تیر ۱۳۹۸(۳۰ژوئن ۲۰۱۹)