728 x 90

گزارش تکان‌دهنده از سوءاستفاده مخفیانه از کودکان کار توسط پیمانکار شهرداری کرج

سوءاستفاده مخفیانه از کودکان کار توسط پیمانکار شهرداری کرج
سوءاستفاده مخفیانه از کودکان کار توسط پیمانکار شهرداری کرج

این ویدیو برگرفته از اینترنت نشان می‌دهد که تعدادی از کودکان کار توسط پیمانکار شهرداری کرج در یکی از مراکز بخش حمل و تفکیک زباله نگهداری می‌شوند و به‌عنوان کارگر در این مرکز مورد سوء‌استفاده قرار می‌گیرند.

در این ویدیو در بازدید سرزده از یکی از مراکز بخش حمل و تفکیک زباله که توسط پیمانکار شهرداری کرج اداره می‌شود، از کودکان کار سؤالاتی در مورد نگهداری آنان در این محل پرسیده می‌شود .

اما کودکان قربانی گویی به‌خاطر ترسی که از پیمانکار دارند از ارائه پاسخی روشن خودداری می‌کنند.