728 x 90

گزارش تلویزیون الحره از گردهمایی ایران آزاد در برلین

گزارش تلویزیون الحره از گردهمایی ایران آزاد در برلین
گزارش تلویزیون الحره از گردهمایی ایران آزاد در برلین

تلویزیون الحره روز ۲۸تیرماه در گزارشی از برگزاری گردهمایی جهانی ایران آزاد در برلین گفت:
اپوزیسیون ایران گردهمایی سالیانه خود را به‌دلیل فاجعه کرونا با حضوری گسترده در شبکه اینترنت برگزار نمود و بر اساس بیانیه اپوزیسیون هزاران نقطه در کشورهای دنیا به این گردهمایی وصل شدند. مانیتورهایی غول پیکر در دروازه براندنبورگ برلین نصب شد و صدها ایرانی و دوستانشان در گردهمایی جهانی «برای ایران آزاد» شرکت کردند. اپوزیسیون ایران از زبان رئیس‌جمهور آن مریم رجوی ضرورت سرنگونی رژیم تهران و محقق نمودن آزادی و عدالت اجتماعی و حاکمیت مردم ایران بر مقدرات خود را خاطرنشان نمود.

جواد دبیران: «ما از دولت آلمان و اتحادیه اروپا می‌خواهیم که فشار را بر رژیم ایران افزایش دهند تا این رژیم اقداماتش را متوقف کند. مردم ایران حرفشان را زده‌اند. آنها از فاجعه کرونا رنج می‌کشند و دیکتاتوری در ایران را نمی‌خواهند و خواستار سرنگونی رژیم می‌باشند. به همین دلیل غرب باید خواسته‌های مردم ایران که خواستار دولتی جدید می‌باشند را برآورده کند».

تلویزیون الحره در ادامه گزارش خود از برگزاری گردهمایی جهانی ایران آزاد در برلین گفت: «در این کنفرانس آلمانیها و سیاستمداران آلمانی و هلندیها و آمریکایی‌ها و سایرین شرکت کرده بودند و با توجه به سوء‌استفاده رژیم ایران از فاجعه کرونا و ادامه نقض حقوق‌بشر و تلاش برای دور زدن توافق هسته‌یی همبستگی کامل خود با مردم ایران را ابراز داشتند.

مارتین باتسلت عضو پارلمان آلمان از حزب دموکرات‌مسیحی: رژیم ایران باید به‌طور جدی تمایل خود جهت التزام به توافق هسته‌یی را اثبات کند. در همینحال ما اروپایی‌ها نیز می‌توانیم به توافق هسته‌یی با ایران ملتزم باشیم حتی اگر ایالات متحده در آن مشارکت نداشته باشد. اما من اکنون احساس می‌کنم که به ما تعرض شده و به آمریکایی‌ها حق می‌دهم».

تلویزیون الحره افزود: شایان یادآوریست که گردهمایی سالیانه اپوزیسیون ایران که معمولاً در پاریس در سالنی بزرگ برگزار می‌شد اما امسال فاجعه کرونا مانع از برگزاری متمرکز آن شد و به همین دلیل ایرانیان خواستار آزادی در هوای آزاد این گردهمایی را برگزار کردند.
گزارشگر الحره در انتها گفت: فاجعه کرونا نتوانست اپوزیسیون ایران را از برگزاری گردهمایی سالیانه‌اش باز دارد. گردهمایی که در آن خواسته‌هایی از جمله سرنگونی رژیم تهران و دستیابی به ایرانی آزاد و دموکراتیک متجلی می‌شود.

خاطرنشان می‌شود روز جمعه ۲۷تیرماه۱۳۹۹، گردهمایی جهانی ایران آزاد، در یک کنفرانس اینترنتی و ارتباط زنده با ۳۰هزار نقطه در ایران و ۱۰۰کشور جهان با مجاهدین در اشرف۳ برگزار شد.
گردهمایی جهانی ایران آزاد، در آستانه ۳۰تیر، سالگرد قیام تاریخی مردم ایران علیه ارتجاع و استعمار، برای بازگرداندن دولت ملی و دموکراتیک دکتر محمد مصدق در سال۱۳۳۱ و هم‌چنین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت تنها جایگزین مستقل و دموکراتیک در سال۱۳۶۰ با شرکت گسترده و استقبال هموطنانمان برگزار شد.
در این گردهمایی که در همبستگی با قیام مردم ایران و حمایت از کانون‌های شورشی و ارتش آزادی برگزار شد، ۱۰۰۰شخصیت سیاسی از کشورهای مختلف شرکت داشتند و شماری از آنان به سخنرانی پرداختند.