728 x 90

گزارش بسیج ضدمردمی ماهشهر از صحنه به کار گرفتن سپاه، ارتش، تانک و آر.پی.جی، سر به نیست کردن جوانان دستگیر شده توسط اطلاعات + فیلم

۲۴ تا ۲۷ آبان ۹۸

قیام مردم ماهشهر- ۲۵آبان۹۸
قیام مردم ماهشهر- ۲۵آبان۹۸

گزارش بسیج ضدمردمی ماهشهر از صحنه به کار گرفتن سپاه، ارتش، تانک و آر.پی.جی، سربه نیست کردن جوانان دستگیر شده توسط اطلاعات:

«…جمعه شروع کردند تا دوشنبه و اینها، تا چهارشنبه و پنجشنبه کم کم آرام شد.

دو سه روز اولی که ماهشهر بودند و بعد رفتند شهرک کوره اینها، دیگه دو روز آخر را شهرک طالقانی شروع کردند. یکی دو روز ماهشهر بودند و دیگه نیروهایمان و اینهایمان هم آمدند دیگه جلو. آره دیگه، دیگه گرفتند اطلاعاتی‌هایمان و بسیجی‌هایمان.

پنجشنبه شروع شد. دیگه شب پنجشنبه کم بود. جمعه دیگه ظهر شروع شد. پمب بنزین و اینها همه بستند. شب یکشنبه و دوشنبه، این یکی دو روز بعد اینجا بود، ماهشهر بود. بسیجیها و اطلاعات‌مان خدا خیر شان بده اینها، آمدند جلو الحمدالله شکر. این روز سوم بود از ماهشهر رفتند تو نیزار و اینها و اینکار را کردند. با آر پی چی زدن‌شان. اطلاعاتمون و بسیجی‌ها، خدا خیرشان بده.

اینها که مثلا نیروهای ما می‌روند اونها را می‌زنند دیگه. مجبور می‌شوند مثلا با تانک و با اینها توپ می‌زدند. دیگه، اینها آمدند، همین بسیجی‌هامون اومدند، اطلاعاتی‌امون،‌ بسیجی‌هامون اومدند انجام دادند. باهاشون درگیر شدند دیگه.

خرابکارها کشته شدند و از اینوریها هم، بسیجی‌های شهر هم کشته شدند دیگه.

اونها را که گرفتند، راه‌افتادند می‌برندشون اهواز،(معترضان و جوانان دستگیر شده) اطلاعات می‌بردشون دیگه. میبرشون، همه‌شان را می‌برد،‌ دیگر نمی‌آورد. معلوم نیست کجا می‌برندشان. می‌بردشان.

نیروهای مال سپاه و ارتش و اینها آمدند.

بچه‌های خودمان هم خوزستان بودند، هم بچه‌های بسیجی و اینها بودند. نیروی سوم ارتش سپاه‌مون با تانک و آر پی جی رفتیم... رفتند برایشان».

 

خاطرنشان می‌شود روز ۱۴آذر۹۸ برایان هوک در کنفرانس مطبوعاتی درباره کشتار جوانان قیام‌آفرین ماهشهر توسط سپاه و اطلاعات آخوندی گفت: «در تاریخ ۱۶نوامبر (۲۵آبان)، اعتراضات در سراسر کشور گسترش یافت. در ماهشهر شهری واقع در جنوب غرب ایران، شماری از تظاهر کنندگان مسیر را بستند. وزارت‌خارجه ویدیوهایی دریافت کرده است که بعد از آن چه اتفاقی افتاد. سپاه پاسداران بدون هشدار به روی معترضان شلیک کرد و چندین نفر را کشتند.

بسیاری از معترضان به سمت نیزارهای نزدیک آنجا فرار کردند. سپاه پاسداران آنها را تعقیب و ردیابی کرد و آنها را با تیربارهایی که روی کامیون سوار شده بودند، محاصره کرد. سپس آنها معترضان را به رگبار بستند. در میان صدای شلیک تیربارها، فریادهای قربانیان قابل شنیدن است.

فقط در این حادثه، رژیم تا ۱۰۰نفر از ایرانیان را به‌قتل رساند و شاید هم بیشتر. وقتی تیراندازی تمام شد، رژیم جسدها را بار کامیونها کرد. ما هنوز نمی‌دانیم که این اجساد به کجا منتقل شده‌اند».

 

آسوشیتدپرس در مصاحبه با برایان هوک گفت: پس تا الآن این انزجارآورترین واقعه بوده که اتفاق افتاده است.

احتمال دادید بیش از ۱۰۰۰نفر در مجموع بعد از شروع اعتراضات کشته شده‌اند. این رقمی بسا بالاتر است و رقم بالایی است و بالاتر از ارقامی است که اینجا و آنجا بکار برده می‌شود.

برایان هوک - برخی از این اطلاعات مجموعه‌یی از اطلاعات جمع‌آوری شده با کلاود سورسینگ بوده و هم‌چنین گزارشاتی که از طرف گروهها رسیده که آمار و ارقام تلفات را منتشر می‌کنند. در حالی‌که رژیم به تدریج اینترنت را وصل کرده ما فیلمها و اطلاعات بیشتری از کشور به بیرون آمده دریافت کردیم.

بنا بر این ما به‌طور یقین می‌دانیم که کشته‌ها صدها و صدها نفر بوده است. شما به یاد دارید که در اعتراضات ۲۰۰۹که فکر کنم حدود ۱۰ماه بطول انجامید تعداد ۷۲نفر کشته شدند و حالا صدها نفر و شاید هم بیش از ۱۰۰۰نفر کشته شده‌اند.

ما تظاهراتی در بیش از صد شهر داشتیم و ما دیدیم که چگونه این رژیم پاسخ داد. ولی‌فقیه مردم خودش را اشرار نامید و این یک سرکوب بیرحمانه بوده است.