728 x 90

گزارشی مردمی از حوادث روز جمعه قیام مردم کازرون

گزارشی مردمی از  حوادث روز جمعه قیام مردم کازرون
گزارشی مردمی از حوادث روز جمعه قیام مردم کازرون

بنا‌به گزارشهای دریافتی از کازرون در روز ۲۸اردیبهشت۹۷مجروح شدگان به وسیله شلیک پاسداران بسیار زیاد است اما به بیمارستان مراجعه نمی‌کنند. چون بیمارستان پر از نیروهای امنیتی است. مردم مجروحان را به خانه‌های خود می‌بردند. جلوی در بیمارستان شهر پر از مأموران نیروی انتظامی بود.

در نماز جمعه وقتی آخوند خرسند امام جمعه خامنه‌ای در کازرون می‌خواست سخنرانی کند مردم هجوم بردند به او حمله کنند که درها را بستند تا مردم به او حمله نکنند. مردم نماز نخوانده بیرون آمدند.

شاید صد موتورسوار و یگان ویژه از کهگیلویه و تهران و اصفهان آورده بودند. هر چه مردم را به آرامش دعوت می‌کردند، مردم اعتنایی نمی‌کردند.

اول خیابان ابوذر صد نفر از یگان ویژه جلوی مردم مثل دیوار ایستاده بودند و تمام خیابانهای اصلی را مأموران شهرداری پاک سازی کرده بودند ولی در میدان شهدا پر از دود بود.

روز پنجشنبه مردم ریخته بودن جلوی دادگستری که دادستان را بکشند. الآن هم همه جوانها جلوی نیروهای سرکوبگر ایستاده و شعار می‌دهند: دادستان بی‌بته اعدام باید گردد

یک نفر با بلندگو مردم را به آرامش دعوت می‌کرد و خواهش می‌کرد از مردم که دست نگه دارند ولی مردم شروع می‌کردند به شعار دادن.

تمام زنها ماسک زده بودند که شناسایی نشوند.

اول میدان شهدا شاید ۳۰ماشین یگان ویژه، چهل پنجاه تا موتور و نزدیک به پنجاه شصت نفر نیروی یگان ویژه رژیم ایستاده بودند. جوانها نمی‌ترسند و رو در روی آنها شعار می‌دهند.

از روستاهای اطراف کازرون به مردم کازرون گفته‌اند حالا نوبت ماست...

جنازه‌ها را هم تحویل ندادند. آنها را به‌عنوان منافق معرفی کرده‌اند.