728 x 90

گزارشگران ویژه و کارشناسان حقوق‌بشر ملل متحد، اعدام نوید افکاری قهرمان شورشگر ایران را محکوم کردند

پنج گزارشگر ویژه ملل متحد اعدام نوید افکاری را محکوم کردند
پنج گزارشگر ویژه ملل متحد اعدام نوید افکاری را محکوم کردند

پنج گزارشگر ویژه ملل متحد اعدام نوید افکاری را محکوم کردند و از جامعه بین‌المللی خواستار واکنش شدید شدند.

کارشناسان و گزارشگران ویژه سازمان ملل، شامل جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق‌بشر برای ایران، اگنس کالامار، گزارشگر ویژه اعدامهای غیرقانونی و خودسرانه، کلمنت نیالتسوسی وول، گزارشگر ویژه حق آزادی تجمع و تشکل، نیلز ملزر، گزارشگر ویژه شکنجه، و ایرنه خان، گزارشگر ویژه حق آزادی عقیده و بیان روز ۲۴شهریور در بیانیه‌یی نوشتند: مقام‌های رژیم ایران از اعدام یک ورزشکار برای ترساندن مردم در شرایط ناآرامیهای اجتماعی استفاده کردند.

گزارشگران ویژه ملل متحد تأکید کردند: این اعدام خودسرانه بی‌توجهی فاحشی به حق حیات است و نمی‌تواند موضوعی منحصر به امور داخلی تلقی شود. اعدام نوید افکاری دومین اعدام در دو ماه اخیر در ارتباط با اعتراضات، به همراه تعداد نگران‌کننده‌یی از احکام اعدام است که علیه معترضان صادر شده است.

ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم نسبت به این اقدامات رژیم ایران شدیداً واکنش نشان دهد. (بیانیه کارشناسان ملل متحد ۲۴شهریور)