728 x 90

گردهمایی جهانی ایران آزاد با حضور مریم رجوی در چند تصویر

بعدازظهر روز ۲۷تیر۹۹ گردهمایی سالانه مقاومت ایران، با شرکت دوستداران ایران آزاد، حامیان مقاومت و ایرانیانی که خواهان سرنگونی فاشیسم دینی حاکم بر ایران هستند با اتصال ۳۰هزار نقطه در ایران و اشرف۳ در آلبانی و در بیش از ۱۰۰کشور در ۵قاره جهان به‌صورت آنلاین برگزار شد. علاوه بر این تظاهرات بزرگ ایرانیان در برلین و اجتماعات و تظاهرات ایرانیان، متناسب با محدودیتهای ناشی از کرونا، در شهرهای مختلف جهان، به این گردهمایی پیوستند.

در این گردهمایی حدود ۱۰۰۰شخصیت از رهبران سیاسی، پارلمانترها و شخصیتهای سیاسی، فرهنگی و مذهبی شرکت داشتند و از خواست مردم ایران برای سرنگونی دیکتاتوری دینی و طرح ۱۰ماده‌ای خانم رجوی برای ایران آینده حمایت کردند.

خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت سخنران خود در این گردهمایی را با درود به به مردم بپا خاسته بهبهان و هم‌چنین میلیونها هموطن برانگیخته که علیه احکام ضدانسانی اعدام جوانان قیام با طوفان عظیم توئیت سدبستند، آغاز کرد. شب گذشته مردم بهبهان با شعارهای ضدحکومتی دست به تظاهرات زده و به مقابله با یورش نیروهای سرکوبگر پرداختند.

خانم رجوی تأکید کرد امروز همه چیز حاکی از این است که رژیم ولایت فقیه در موقعیت سرنگونی است. مردم و مقاومت ایران متعهدند تا یک ایران دموکراتیک و آزاد متکی به رأی جمهور مردم بنا کنند. یک جمهوری دمکراتیک، غیرمذهبی و غیراتمی. تعهد ما این است که به هر قیمت در پی برقراری آزادی و عدالت باشیم و نه در پی دستیابی به‌قدرت به‌هر قیمت. تعهد ما به اعاده تمام حقوق برباد‌رفته مردم است. مردم باید از حق سلامتی، حق سرپناه، حق اشتغال، حق داشتن تشکل و سندیکا، حق خودمختاری ملیت‌ها، حق برابری زن و مرد، حق آزادی از بردگی دینی، آزادی از ستم جنسی، آزادی بیان، آزادی عقیده و آزادی انتخاب برخوردار باشند و از حکم اعدام خبری نباشد.

خانم رجوی با اشاره به این‌که کرونا تا امروز دست کم ۷۲هزار قربانی از مردم ما گرفته است، گفت: افزایش نامتعارف قربانیان حاصل سیاست‌های جنایتکارانه و چپاولگرانه خامنه‌ای و روحانی است. استراتژی کلان تلفات انسانی برای سدبستن در برابر خطر قیام و برای مأیوس کردن و بی‌حرکتی جامعه ایران است. آنها مردم را بدون هر گونه کمک در پیشگیری و درمان به سرکار می‌فرستند و در عین‌حال آنها را به‌دلیل عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی مقصر شیوع کرونا معرفی می‌کنند. آخوندها بنیادهای بهداشت و درمان را ویران کرده‌اند. وزیر بهداشت رژیم می‌گوید برای اولین بار در ژوئن فقط ۳۰۰میلیون یورو یعنی ۳.۵یورو ما به ازاء هر ایرانی به این وزارتخانه برای مقابله با کرونا پرداخت شده است که قابل مقایسه با هیچ کشوری نیست. همین پول هم در چرخ دنده فساد فراگیر حکومتی حیف و میل می‌شود. در حالی‌که سرمایه نهادها و بنیادهای ۱۵گانه تحت کنترل خامنه‌ای به یک‌هزار میلیارد دلار سر می‌زند.

خانم رجوی با اشاره به شروع محاکمه یک دیپلمات رژیم آخوندی و سه همدستش در بلژیک به‌خاطر توطئه تروریستی در گردهمایی ایرانیان در ویلپنت در تیر۱۳۹۷ گفت، این نخستین بار است که یک دیپلمات در اروپا به‌خاطر مشارکت مستقیم در تروریسم محاکمه می‌شود، اما برای متوقف کردن تروریسم افسارگسیخته آخوندها محاکمه عاملان کافی نیست باید آمران واقعی یعنی خامنه‌ای، روحانی، ظریف و علوی وزیر اطلاعات نیز محاکمه شوند. این پرونده مدرک قاطعی است که بر اساس آن شورای امنیت ملل متحد می‌تواند خامنه‌ای و همدستان‌اش را به‌عنوان بزرگترین آمران تروریسم در مقابل عدالت قرار دهد. وی از همه دولتها و مجامع بین‌المللی خواست در رویارویی با مهم‌ترین تهدید صلح و امنیت جهان، در کنار مردم ایران باشند.