728 x 90

گردهمایی جهانی ایران آزاد با حضور مریم رجوی - تصاویری از خبرگزاریهای آسوشیتدپرس، خبرگزاری فرانسه و گتی ایمیجز

گردهمایی جهانی ایران آزاد  - تصاویری از خبرگزاریهای تصویری آسوشیتدپرس - گتی ایمیج و خبرگزاری  فرانسه
گردهمایی جهانی ایران آزاد - تصاویری از خبرگزاریهای تصویری آسوشیتدپرس - گتی ایمیج و خبرگزاری فرانسه

گردهمایی جهانی ایران آزاد روز جمعه ۲۷تیرماه۱۳۹۹، در یک کنفرانس اینترنتی و ارتباط زنده با ۳۰هزار نقطه در ایران و ۱۰۰کشور جهان با مجاهدین در اشرف۳ برگزار شد.
گردهمایی جهانی ایران آزاد، در آستانه ۳۰تیر، سالگرد قیام تاریخی مردم ایران علیه ارتجاع و استعمار، برای بازگرداندن دولت ملی و دموکراتیک دکتر محمد مصدق در سال۱۳۳۱ و هم‌چنین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت تنها جایگزین مستقل و دموکراتیک در سال۱۳۶۰ با شرکت گسترده و استقبال هموطنانمان برگزار شد.
در این گردهمایی که در همبستگی با قیام مردم ایران و حمایت از کانون‌های شورشی و ارتش آزادی برگزار شد، ۱۰۰۰شخصیت سیاسی از کشورهای مختلف شرکت داشتند و شماری از آنان به سخنرانی پرداختند.

همزمان با این گردهمایی خبرگزاریهای بین‌المللی از جمله آسوشیتدپرس، گتی ایمیج و خبرگزاری فرانسه تصاویری از این برنامه منتشر کردند.

خبرگزاری تصویری آسوشیتدپرس ۱۷ژوئیه ۲۰۲۰ (۲۷تیرماه۱۳۹۹) نوشت: شرکت‌کنندگان در تجمع شورای ملی مقاومت ایران با پرچمهایی به رنگ ایران در دروازه براندنبرگ ایستاده‌اند.

گردهمایی جهانی ایران آزاد - ۲۷تیرماه۱۳۹۹- آلمان - برلین - 0

گردهمایی جهانی ایران آزاد - ۲۷تیرماه۱۳۹۹- آلمان - برلین - 1

گردهمایی جهانی ایران آزاد - ۲۷تیرماه۱۳۹۹- آلمان - برلین - 2

گردهمایی جهانی ایران آزاد - ۲۷تیرماه۱۳۹۹- آلمان - برلین - 3

گردهمایی جهانی ایران آزاد - ۲۷تیرماه۱۳۹۹- آلمان - برلین - 4

گردهمایی جهانی ایران آزاد - ۲۷تیرماه۱۳۹۹- آلمان - برلین - 5

گردهمایی جهانی ایران آزاد - ۲۷تیرماه۱۳۹۹- آلمان - برلین - 6

گردهمایی جهانی ایران آزاد - ۲۷تیرماه۱۳۹۹- آلمان - برلین - 7


خبرگزاری تصویری رویترز ۱۷ژوئیه ۲۰۲۰ نوشت: حامیان مریم رجوی رهبر اپوزیسیون ایران و شورای ملی مقاومت ایران(ان.سی.آر.آی) در بحبوحه گسترش بیماری ویروس کرونا کووید – ۱۹ در جلوی دروازه براندنبرگ در برلین، آلمان ۱۷ژوئیه گردهم آمده‌اند تا علیه مجازات اعدام در ایران اعتراض کنند.

گردهمایی جهانی ایران آزاد - ۲۷تیرماه۱۳۹۹- آلمان - براندنبورگ - 0

گردهمایی جهانی ایران آزاد - ۲۷تیرماه۱۳۹۹- آلمان - براندنبورگ - 1

گردهمایی جهانی ایران آزاد - ۲۷تیرماه۱۳۹۹- آلمان - براندنبورگ - 2

گردهمایی جهانی ایران آزاد - ۲۷تیرماه۱۳۹۹- آلمان - براندنبورگ - 3

گردهمایی جهانی ایران آزاد - ۲۷تیرماه۱۳۹۹- آلمان - براندنبورگ - 4

گردهمایی جهانی ایران آزاد - ۲۷تیرماه۱۳۹۹- آلمان - براندنبورگ - 5گردهمایی جهانی ایران آزاد - ۲۷تیرماه۱۳۹۹- آلمان - براندنبورگ - 7

خبرگزاری فرانسه (واشنگتن) ۱۷ژوئیه نوشت: ایرانیان مقیم آمریکا زیر چتر زردی در سمت غرب ساختمان کنگره آمریکا نشسته‌اند و مشغول تماشای سخنرانی مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران هستند. آنها در حمایت از گردهمایی ایران آزاد که در ۱۷ژوئیه ۲۰۲۰ برگزار می‌شود گردآمده‌اند. به‌گفته سازماندهندگان این گردهمایی، تظاهر کنندگان در یک کنفرانس اینترنتی که همزمان از ۳۰هزار نقطه و از ۱۰۲کشور در حمایت از یک ایران آزاد پخش می‌شود شرکت کرده‌اند.

گردهمایی جهانی ایران آزاد - ۲۷تیرماه۱۳۹۹- واشنگتن - 0

گردهمایی جهانی ایران آزاد - ۲۷تیرماه۱۳۹۹- واشنگتن - 1

گردهمایی جهانی ایران آزاد - ۲۷تیرماه۱۳۹۹- واشنگتن - 2

گردهمایی جهانی ایران آزاد - ۲۷تیرماه۱۳۹۹- واشنگتن - 3

گردهمایی جهانی ایران آزاد - ۲۷تیرماه۱۳۹۹- واشنگتن - 4

گردهمایی جهانی ایران آزاد - ۲۷تیرماه۱۳۹۹- واشنگتن - 5

گردهمایی جهانی ایران آزاد - ۲۷تیرماه۱۳۹۹- واشنگتن - 6

گردهمایی جهانی ایران آزاد - ۲۷تیرماه۱۳۹۹- واشنگتن - 7

گردهمایی جهانی ایران آزاد - ۲۷تیرماه۱۳۹۹- واشنگتن - 8

گردهمایی جهانی ایران آزاد - ۲۷تیرماه۱۳۹۹- واشنگتن - 9

گردهمایی جهانی ایران آزاد - ۲۷تیرماه۱۳۹۹- واشنگتن - 10

گردهمایی جهانی ایران آزاد - ۲۷تیرماه۱۳۹۹- واشنگتن - 11

گردهمایی جهانی ایران آزاد - ۲۷تیرماه۱۳۹۹- واشنگتن - 12

گردهمایی جهانی ایران آزاد - ۲۷تیرماه۱۳۹۹- واشنگتن - 13

گردهمایی جهانی ایران آزاد - ۲۷تیرماه۱۳۹۹- واشنگتن - 14

خبرگزاری تصویری گتی ایمیجز - ۲۷تیر۹۹ - تصاویری از واشینگتن - گردهمایی جهانی ایران آزاد

گردهمایی جهانی ایران آزاد - ۲۷تیرماه۱۳۹۹- آلمان - واشنگتن - 0

گردهمایی جهانی ایران آزاد - ۲۷تیرماه۱۳۹۹- آلمان - واشنگتن - 1

گردهمایی جهانی ایران آزاد - ۲۷تیرماه۱۳۹۹- آلمان - واشنگتن - 2

گردهمایی جهانی ایران آزاد - ۲۷تیرماه۱۳۹۹- آلمان - واشنگتن - 3

گردهمایی جهانی ایران آزاد - ۲۷تیرماه۱۳۹۹- آلمان - واشنگتن - 4

گردهمایی جهانی ایران آزاد - ۲۷تیرماه۱۳۹۹- آلمان - واشنگتن - 5

گردهمایی جهانی ایران آزاد - ۲۷تیرماه۱۳۹۹- آلمان - واشنگتن - 6

گردهمایی جهانی ایران آزاد - ۲۷تیرماه۱۳۹۹- آلمان - واشنگتن - 7

گردهمایی جهانی ایران آزاد - ۲۷تیرماه۱۳۹۹- آلمان - واشنگتن - 8