728 x 90

گردهمایی ایران آزاد اجلاس سالانه مقاومت ایران در اشرف ۳- از دید رسانه‌ها / گتی ایمیج: "کنفرانس ۱۲۰سال مبارزه برای آزادی ایران"

۲۲تیر۱۳۹۸

مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت در گردهمایی ایران آزاد اجلاس سالانه مقاومت ایران در اشرف ۳
مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت در گردهمایی ایران آزاد اجلاس سالانه مقاومت ایران در اشرف ۳

گتی ایمیج: "کنفرانس ۱۲۰سال مبارزه برای آزادی ایران"

گتی ایمیج آژانس عکس خبرگزاری فرانسه با مخابره تصاویری از گردهمایی سالانه مجاهدین در اشرف ۳ نوشت:‌ اعضای مجاهدین خلق پرچمهای ایران را در جریان کنفرانس "۱۲۰سال مبارزه برای آزادی ایران" در اشرف۳ به اهتزاز درآوردند.

 

مریم رجوی رهبر مجاهدین خلق ایران در حال سخنرانی در کنفرانس”۱۲۰سال مبارزه برای آزادی ایران” در  اشرف ۳

مریم رجوی در کنفرانس ۱۲۰سال مبارزه برای آزادی ایران در اشرف ۳

مریم رجوی در کنفرانس ۱۲۰سال مبارزه برای آزادی ایران در اشرف ۳

 

اعضای مجاهدین خلق پرچمهای ایران را در جریان کنفرانس "۱۲۰سال مبارزه برای آزادی ایران" تکان می‌دهند در کمپ اشرف ۳که قرارگاه مجاهدین خلق ایران در مانز است

گتی ایمیج - کنفرانس در اشرف ۳

گتی ایمیج - کنفرانس در اشرف ۳

 

تام ریچ وزیر کشور سابق آمریکا در حال سخنرانی در کنفرانس "۱۲۰سال مبارزه برای آزادی ایران" در کمپ اشرف۳ است، این کمپ پایگاه مجاهدین خلق ایران است که در شهر مانز آلبانی واقع شده است، در ۱۳ژوئیه ۲۰۱۹.

تام ریچ وزیر کشور سابق آمریکا در حال سخنرانی در کنفرانس ۱۲۰سال مبارزه برای آزادی ایران در اشرف ۳

تام ریچ وزیر کشور سابق آمریکا در حال سخنرانی در کنفرانس ۱۲۰سال مبارزه برای آزادی ایران در اشرف ۳

 

رودی جولیانی شهردار نیویورک در حال سخنرانی در کنفرانس ”۱۲۰سال مبارزه برای آزادی ایران” در کمپ اشرف۳است، این کمپ پایگاه مجاهدین خلق ایران است که در شهر مانز آلبانی واقع شده است، در ۱۳ژوئیه ۲۰۱۹.

رودی جولیانی شهردار نیویورک در حال سخنرانی در کنفرانس ۱۲۰سال مبارزه برای آزادی ایران در اشرف ۳

رودی جولیانی شهردار نیویورک در حال سخنرانی در کنفرانس ۱۲۰سال مبارزه برای آزادی ایران در اشرف ۳

 

گارد احترام مجاهدین خلق در جریان مراسم استقبال از مقاماتی که در کنفرانس”۱۲۰سال مبارزه برای آزادی ایران” در اشرف ۳ است، پایگاه مجاهدین خلق ایران  در مانز واقع شده است.

گارد احترام مجاهدین خلق در جریان مراسم استقبال در کنفرانس ۱۲۰سال مبارزه برای آزادی ایران در اشرف ۳

گارد احترام مجاهدین خلق در جریان مراسم استقبال در کنفرانس ۱۲۰سال مبارزه برای آزادی ایران در اشرف ۳

 

سناتور جوزف لیبرمن در حال سخنرانی در کنفرانس”۱۲۰سال مبارزه برای آزادی ایران” در کمپ اشرف ۳، این کمپ مقر مجاهدین خلق ایران است که در شهر مانز آلبانی واقع شده است، در تاریخ ۱۳ژوئیه ۲۰۱۹.

سناتور جوزف لیبرمن در کنفرانس ۱۲۰سال مبارزه برای آزادی ایران در اشرف ۳

سناتور جوزف لیبرمن در کنفرانس ۱۲۰سال مبارزه برای آزادی ایران در اشرف ۳

 

 

انعکاس تصویری خبرگزاری فرانسه از گردهمایی اشرف۳

خبرگزاری فرانسه با مخابره عکسهایی از گردهمایی مقاومت ایران در اشرف۳در آلبانی نوشت:‌ این کنفرانس تحت عنوان ۱۲۰سال مبارزه برای آزادی ایران در اشرف۳که پایگاه سازمان مجاهدین خلق ایران است برگزار شد.

خبرگزاری تصویری فرانسه-رهبر مجاهدین خلق ایران مریم رجوی در یک کنفرانس سخنرانی می‌کند-این کنفرانس تحت عنوان ۱۲۰سال مبارزه برای آزادی ایران در ۱۳ژوییه۲۰۱۹ در کمپ اشرف۳ پایگاه سازمان مجاهدین خلق ایران می‌باشد که در شهر مانز آلبانی واقع شده است.

خبرگزاری فرانسه - مریم رجوی - گردهمایی ایران آزاد اجلاس سالانه مقاومت ایران در اشرف ۳

خبرگزاری فرانسه - مریم رجوی - گردهمایی ایران آزاد اجلاس سالانه مقاومت ایران در اشرف ۳

 

خبرگزاری فرانسه - گردهمایی ایران آزاد اجلاس سالانه مقاومت ایران در اشرف ۳

خبرگزاری فرانسه - گردهمایی ایران آزاد اجلاس سالانه مقاومت ایران در اشرف ۳

خبرگزاری فرانسه - گردهمایی ایران آزاد اجلاس سالانه مقاومت ایران در اشرف ۳

خبرگزاری فرانسه - گردهمایی ایران آزاد اجلاس سالانه مقاومت ایران در اشرف ۳

 

خبرگزاری فرانسه - شهردار رودی جولیانی - گردهمایی ایران آزاد اجلاس سالانه مقاومت ایران در اشرف ۳

خبرگزاری فرانسه - شهردار رودی جولیانی - گردهمایی ایران آزاد اجلاس سالانه مقاومت ایران در اشرف ۳

خبرگزاری فرانسه - تام ریچ - گردهمایی ایران آزاد اجلاس سالانه مقاومت ایران در اشرف ۳

خبرگزاری فرانسه - تام ریچ - گردهمایی ایران آزاد اجلاس سالانه مقاومت ایران در اشرف ۳

 

خبرگزاری فرانسه - سناتور جوزف لیبرمن گردهمایی ایران آزاد اجلاس سالانه مقاومت ایران در اشرف ۳

خبرگزاری فرانسه - سناتور جوزف لیبرمن گردهمایی ایران آزاد اجلاس سالانه مقاومت ایران در اشرف ۳

 

 

خبرگزاری رویترز- ۲۲تیر۹۸با انتشار تصاویری از گردهمایی سالانهٔ مقاومت ایران در اشرف۳نوشت: مراسمی در اشرف ۳محل استقرار سازمان مجاهدین خلق ایران در آلبانی برگزار شد.

در این مراسم مریم رجوی رئیس‌جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران، سناتور جو لیبرمن و رودی جولیانی شهردار سابق نیویورک در مراسم اشرف ۳سخنرانی کردند.

 

خبرگزاری رویترز - گردهمایی ایران آزاد اجلاس سالانه مقاومت ایران در اشرف ۳- ۲۲تیر۹۸

خبرگزاری رویترز - گردهمایی ایران آزاد اجلاس سالانه مقاومت ایران در اشرف ۳- ۲۲تیر۹۸

 

سایت برایت بارت - ۲۲تیر۹۸

گردهمایی ایران آزاد شورای ملی مقاومت ایران

صدها نفر از قانونگذاران، مقامات و مدعوین از سراسر جهان در این آخر هفته به آلبانی سفر کردند تا در گردهمایی ایران آزاد ۲۰۱۹حضور به‌هم رسانند.

-در این گردهمایی جو لیبرمن، معاون کاندیدای ریاست‌جمهوری سابق و رودی جولیانی شهردار سابق نیویورک حضور داشتند.

این کنفرانس در مقر اصلی‌ اشرف۳سازمان مجاهدین خلق یا ام.ئی.کی یا پی.ام.او.آی برگزار شد که در آن مریم رجوی رهبر برجسته اپوزیسیون ایران سخنرانی کرد.

لیبرمن در این مراسم روی سن آمد پرزیدنت ترامپ را به‌خاطر اقدام قهرمانانه و تاریخی علیه حکومت ایران ستود.

وی گفت من یک دموکراتم و در ۲۰۱۶به پرزیدنت ترامپ رأی ندادم اما با تمام صمیمیتم این را می‌گویم که اقدام ترامپ در خروج از برجام و اعمال تحریم‌ها علیه این رژیم قهرمانانه و تاریخی بوده‌اند.

برایت بارت - گردهمایی ایران آزاد اجلاس سالانه مقاومت ایران در اشرف ۳- ۲۲تیر۹۸

برایت بارت - گردهمایی ایران آزاد اجلاس سالانه مقاومت ایران در اشرف ۳- ۲۲تیر۹۸

 

سایت سون دی نیوز ۱۳ژوئیه۲۰۱۹ساعت ۱۴۵۰

خبر فوری

مریم رجوی: حکومت رژیم ایران منجر به فجایع شده است

مریم رجوی پرزیدنت شورای ملی مقاومت ایران(ان.سی.آر.آی) در کنفرانس اپوزیسیون ایران در آلبانی روز شنبه ۱۳ژوئیه گفت: «حکومت رژیم ایران طی ۴دهه تنها منجر به فجایع و قتل‌عام شده است»‌.

او همچنین افزود: «رژیم ایران نمی‌تواند پیشرفت کند یا از تروریسم و مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر دست بردارد».

سون دی نیوز- گردهمایی ایران آزاد اجلاس سالانه مقاومت ایران در اشرف ۳- ۲۲تیر۹۸

سون دی نیوز- گردهمایی ایران آزاد اجلاس سالانه مقاومت ایران در اشرف ۳- ۲۲تیر۹۸

 

تلویزیون العربیه – ۲۲تیر ۹۸:

اجلاس سالانه مقاومت ایران امسال برای اولین بار در اشرف۳که مقری که مجاهدین خلق در آلبانی ساخته‌اند، با حضور شخصیتهای خارجی برگزار شد. شرکت‌کنندگان بعد از استماع گواهیهای زنده‌ای از نقض حقوق‌بشر در ایران، بر ضرورت حمایت از مقاومت ایران تأکید کردند
شهردار یکی از شهرهای فرانسه گفت:‌ آنچه که ما باید انجام بدهیم بیان موضع و افزایش تلاشهایمان است، چرا که آنچه امروز درباره مقاومت شنیدیم، یک شروع جدید است و الآن باید تمام‌عیار از آن حمایت کرد.

 

تلویزیون اسکای نیوز – ۲۲تیر ۹۸:

اپوزیسیون ایران گردهمای خود را در آلبانی با حضور شخصیتهای سیاسی خارجی و عربی ادامه می‌دهد. در جریان این گردهماییها نمایشگاهی از نقض حقوق‌بشر توسط رژیم ایران تشکیل شده است.
محمد محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران گفت: پیام این اجلاس که در مقر مجاهدین برگزار می‌شود بیان آمادگی مجاهدین و مردم به ستوه آمده ایران برای سرنگونی رژیم است. این رژیم مرحله پایانی خودش را سپری می‌کند. وضعیت رژیم بسیار وخیم است و با جامعه‌ٔ خشمگین و ناراضی و یک جامعه انفجاری مواجه است. در این اجلاس صدها تن از شخصیتهای سیاسی از کشورهای مختلف جهان از آمریکا تا اروپا و حضور دارند و پیام مشترک همه آنها این است که راه‌حل سرنگونی این رژیم و جایگزینی آلترناتیو دموکراتیک این رژیم است.

 

سایت کوها یونه [آلبانی]: سیاستمداران جهان مجاهدین را در آلبانی ملاقات می‌کنند

۲۲تیر ۱۳۹۸

کوها یون(آلبانی): کنفرانس بین‌المللی در اشرف ۳قدرت رو به افزایش مجاهدین خلق را به نمایش گذاشت.

سایت کوها یون(آلبانی): یک کنفرانس بین‌المللی در مورد ایران در اشرف سه که مجاهدین خلق جریان اصلی اپوزیسیون ایران در آلبانی در آن اقامت دارند برگزار شد. برای اولین بار صدها شخصیت، در کنار هزاران تن از اعضای مجاهدین خلق در آن حضور داشتند. این کنفرانس بین‌المللی قدرت رو به افزایش مجاهدین خلق و موضع آن به‌عنوان آلترناتیو دموکراتیک رژیم ایران را به‌نمایش گذاشت.

سخنران اصلی این مراسم مریم رجوی بود...مریم رجوی گفت فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران به پایان خود رسیده است و به سرنگونی خود نزدیک می‌شود.

رودی جولیانی مجاهدین ایران را جنگجویان آزادی نامید... جولیانی اضافه کرد «‌اجازه بدهید صریح باشیم آلترناتیوی در مقابل این رژیم تروریستی هولناک وجود دارد که شورای ملی مقاومت به رهبری خانم رجوی است».

سناتور لیبرمن مجاهدین را به‌خاطر ساختن اشرف سه در چنین زمان کوتاهی مورد تقدیر قرار داد...

صدها نفر از شخصیتها و سیاستمداران آلبانیایی در این کنفرانس شرکت کردند. پاندولی مایکو وزیر آلبانیاییهای مقیم خارج گفت: «سیاستمداران آلبانی اختلافات جدی دارند ولی هیچ اختلافی در مورد بودن شما در آلبانی وجود ندارد»...

دیگر سخنرانان در این مراسم عبارت بودند از: لنس گودن عضو کنگره، تد پو و روهرا باکر از اعضای سابق کنگره آمریکا، لوئیس فری مدیر سابق اف.بی.ای، ژنرال جورج کیسی رئیس ستاد ارتش آمریکا و.... استیفان هارپر نخست‌وزیر سابق کانادا، جان برد وزیر خارجه سابق کانادا و برنارد کوشنر وزیر سابق فرانسه و اینگرید بتانکورد نامزد ریاست‌جمهوری سابق کلمبیا.

سایت کوهایونه آلبانی - گردهمایی ایران آزاد اجلاس سالانه مقاومت ایران در اشرف ۳- ۲۲تیر۹۸

سایت کوها یون آلبانی - گردهمایی ایران آزاد اجلاس سالانه مقاومت ایران در اشرف ۳- ۲۲تیر۹۸

اسکای نیوز: مریم رجوی گفت ‌رژیم آخوندی زبانی جز زبان قاطعیت و زور نمی‌فهمد

اسکای نیوز گزارش داد:‌ در گردهمایی مقاومت ایران که در آلبانی برگزار شده بود، هزاران تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق و دهها شخصیت سیاسی خارجی و عربی شرکت داشتند در حاشیه این گردهمایی نمایشگاهی از عکس درباره جنایتهای رژیم آخوندی در داخل ایران بنمایش گذاشته شد.

مریم رجوی در این گردهمایی گفت ‌تجارب مقاومت ایران ثابت کرده است که آخوندها هیچ زبانی جز زبان قاطعیت و زور نمی‌فهمند و تأکید کرد که زمان آن رسیده است که کشورهای بزرگ به سیاست مماشات و دادن امتیاز به رژیم مذهبی خون‌ریز و استبدادی خاتمه بدهند...

 

گزارش تلویزیون ویژن پلاس آلبانی از مراسم کهکشان در روز شنبه

 

آخر این هفته، اشرف ۳، محل اقامت اعضای مقاومت ایران در آلبانی افتتاح شد. مریم رجوی، رئیس‌جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران، در مراسم این رویداد گفت این مبارزه تا زمان ایجاد یک جمهوری دموکراتیک و پلورالیست ادامه خواهد یافت.

 

انعکاس تلویزیون ویزیون پلاس آلبانی از گردهمایی سالانه مقاومت در اشرف ۳

انعکاس تلویزیون ویزیون پلاس آلبانی از گردهمایی سالانه مقاومت در اشرف ۳

 

خانم رجوی گفت "امروز در ایران، دو طرف با یکدیگر روبه‌رو هستند. در یک‌سو، رژیمی مرگبار وجود دارد، و در سویی دیگر، ملتی که برای آزادی مبارزه می‌کند. و بله، راه‌حلی وجود دارد که به آزادی می‌رسد و آن مقاومتی متحد است. این آلترناتیو قادر به ایجاد جمهوری دموکراتیک و پلورالیستی است، با جدایی دین و دولت، تساوی حقوق زن و مرد، کشوری مستقل و غیراتمی. شورای ملی مقاومت ایران طرحی قوی را تهیه کرده و به لطف این طرح ها، مقاومت ایران می‌تواند جایگزین رژیم شود و آماده انجام یک انتقال صلح‌آمیز برای ایرانیان است تا بتوانند نمایندگان خود را دوباره انتخاب کنند. روزی که ایران، سرزمین شیران و خورشید، آزادی را در آغوش بگیرد، متعهد به ایجاد آینده‌ای جدید می‌شود.

 

 

 

انعکاس ویزیون پلاس آلبانی از گردهمایی سالانه مقاومت در اشرف ۳

انعکاس ویزیون پلاس آلبانی از گردهمایی سالانه مقاومت در اشرف ۳

 

رودی جولیانی، شهردار سابق نیویورک و وکیل شخصی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا نیز حضور داشت. وی در حالی که با مجاهدین سخن می‌گفت، تأکید کرد که آمریکا در کنار مردم ایران است و از مبارزه آنان برای آزادی حمایت می‌کند.

ااو گفت "آنچه امروز در ایران اتفاق می‌افتد، اشتباهی نیست که ما در گذشته انجام دادیم. ما نمی‌توانیم آن را متوقف کنیم، حتی در حال حاضر. اما ما می‌توانیم این رژیم را از ادامه دادن باز داریم و مطمئن شویم که گزینه‌هایی را انتخاب می‌کنیم که آزادی را برای ایرانیان فراهم بیاورند. دیر یا زود آمریکاییها بخشی از حمایت برای این انتقال خواهند بود که روزی آزادی را به ارمغان خواهد آورد.

 

 

انعکاس ویزیون پلاس آلبانی از گردهمایی سالانه مقاومت در اشرف۳

انعکاس ویزیون پلاس آلبانی از گردهمایی سالانه مقاومت در اشرف۳

نمایندگان بین‌المللی و همچنین وزرا و سیاستمداران آلبانیایی در این مراسم شرکت نمودند. امروزه آلبانی خانه بیش از ۳۰۰۰عضو مجاهدین، مخالفان رژیم کنونی ایران است. آنها پس از توافقی بین دولت ما و آمریکا از عراق به آلبانی آمدند.

 

تلویزیون اورینت ۲۱تیر۹۸: مجاهدین خلق ایران برای اولین بار گردهمایی سالانه‌اش را در مقر جدیدش در آلبانی با حضور شخصیتهای دیپلماتیک و حقوقدان برگزار می‌کند.

مریم رجوی رئیس‌جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران گفت رژیم ایران با جامعه‌یی در حال انفجار و مقاومتی سازمان‌یافته و یک وضعیت بین‌المللی جدید مواجه است.

بر اساس اطلاعیه سازمان، مریم رجوی با رودی جولیانی به‌منظور بحث درباره اعتراضات مستمر در سراسر ایران و وضعیت بحرانی رژیم ایران و رفتار تخریب کننده این رژیم در کشورهای خاورمیانه دیدار کرد.

سازمان همچنین سمیناری تحت عنوان سیاست در قبال ایران و جایگزین مناسب با حضور گروهی از سیاستمداران و شخصیتهای اروپایی و آمریکایی برگزار کرده است.

جولیانی در این سمینار درباره علائمی قوی صحبت کرده است که نشان می‌دهد اعتراضات در ایران سیاسی شده است. در همین رابطه ژنرال جمیز کانوی فرمانده سابق دریایی آمریکا گفت که واشنگتن با گسترش نفوذ ایران در هلال شیعه که سوریه را نیز در بر می‌گیرد مواجه است وی بر تشدید مجازات رژیم ایران تأکید نمود و آنرا یک نظام منفور خواند.

 

تلویزیون اورینت ـ ۲۲تیر ۹۸

مریم رجوی گفت مقاومت و مبارزه علیه رژیم استبدادی در تهران ادامه دارد. رجوی در سخنرانی خود گفت آنچه که طی چهل سال در ایران رخ داده است نبردی بین دیکتاتوری و آزادی بوده است وی تأکید کرد که رژیم ایران در زندان هایش زنان زندانی را به‌صورت وحشیانه شکنجه می‌کند و مردم ایران توانستند که دیکتاتوری شاه را سرنگون کند ولی به‌دلیل عدم وجود قوانین و اصول درستی، استبداد مجدداً کشور را فرا گرفت.

ماالآن در نمایشگاه و موزه مقاومت ایران هستیم که در این موزه مجسمه‌های زیاد و هزاران عکس به نمایش گذاشته شده است که جنایات رژیم ایران طی چهل سال گذشته را نشان می‌دهد.

در این سلول مجسمه‌هایی گذاشته شده است و در کنار آن اتفاقاتی که در این سلولها روی داده به چند زبان توضیح داده شده است

 

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات