728 x 90

گرامی‌داشت سالگرد حماسه ۱۹فروردین ۱۳۹۰ و شهادت مجاهدان پایدار، در شهرهای تهران، مشهد، شیراز و نیشابور

گرامیداشت ۱۹فروردین در شهرهای میهن
گرامیداشت ۱۹فروردین در شهرهای میهن

تهران

گرامی باد حماسه ۱۹فروردین ۱۳۹۰ در اشرف

فروردین۱۳۹۰ روز تجدید عهد با ۳۶شهید قهرمان مجاهد خلق که با مقاومت و پایداری در برابر حمله زبونانه آخوندی تا به آخر ایستادند

گرامی باد ۱۹فروردین ۱۳۹۰ روز شهیدان فروغ اشرف که در مقابل حمله مزدوران رژیم آخوندی قهرمانانه ایستادند - ما تا آخرش ایستاده‌ایم

مشهد

در سالگرد حماسه ۱۹ فرودین ۱۳۹۰ با فاتحان پایداری سرخ فام اشرف تجدید پیمان می‌کنیم

گرامی باد حماسه ۱۹فروردین۱۳۹۰ در اشرف

شیراز

گرامی باد ۱۹فروردین۱۳۹۰ روز شهیدان فروغ اشرف که در مقابل حمله مزدوران رژیم آخوندی قهرمانانه ایستادند

۱۹ فروردین۱۳۹۰ یادآور حمله بزرگ و فراموشی‌ناپذیر در سالهای اخیر است

نیشابور

مجاهد قهرمان صبا هفت‌برادران از شهدای ۱۹فروردین در اشرف

در سالگرد حماسه ۱۹فروردین۱۳۹۰ با فاتحان پایدار سرخ‌فام اشرف تجدید پیمان می‌کنیم