728 x 90

گرامیداشت سوم ژوئیه، روز آزادی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت در شهرهای میهن

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن
فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

تهران

مسعود رجوی: ۳ژوئیه لحظه‌ای بود که عطش سوزان ایران و ایرانی برای آزادی را به نمایش گذاشت

مریم رجوی: ۳ژوئیه یادآور پیروزی بزرگ بر توطئه بر اتهام و بر بندوبست است

اسفراین

۳ژوئیه یادآور پیروزی بزرگ بر توطئه بر اتهام و بر بندوبست است

‌مریم رجوی: روزی که این مبارزه را انتخاب کردیم همه خطرات را پذیرفتیم

بهبهان

‌مریم رجوی: آخوندها باید بروند حاکمیت از آن مردم ایران است

تهران

بپاخیزیم و با همبستگی ملی و گسترش قیام و خیزش روز آزادی را نزدیک و نزدیکتر کنیم دمکراسی آزادی با مریم رجوی

تبریز

ایران آزاد با مریم رجوی

بروجن

دمکراسی آزادی با مریم رجوی

بابل

دمکراسی آزادی با مریم رجوی / ایران آزاد با مریم رجوی

شیراز

‌مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی آزادی نزدیک است

ماسوله

برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه بپاخیزید / حق گرفتنی است باید برشورید

قم

‌مرگ بر خامنه‌ای