728 x 90

گذاشتن بتن جلوی خانه پیرزن نابینا با داشتن فرزند معلول

گذاشتن بتن جلوی خانه پیرزن نابینا با داشتن فرزند معلول
گذاشتن بتن جلوی خانه پیرزن نابینا با داشتن فرزند معلول

روز شنبه ۱۰خرداد، شهرداری تربت‌جام در یک اقدام عجیب و غیرانسانی جلوی خانه یک پیرزن نابینا که فرزند معلول نیز دارد، بتن گذاشت . روی بتن نوشتند: «این ملک به‌علت تخلفات ساختمانی پلمپ شد – شهرداری تربت حیدریه!»

این اقدام غیرانسانی در حالی است که کاخ‌نشینان، رئیس و نماینده مجلس می‌شوند و املاک نجومی و غیرقانونی رد و بدل می‌کنند و کوخ‌نشینان متخلف خوانده می‌شوند.