728 x 90

گازوئیل غیراستاندارد از عوامل آلودگی هوای تهران

آلودگی هوای تهران
آلودگی هوای تهران

حکومت آخوندی در اقدام چپاولگرانهٔ دیگری، در تهران نفت گاز با سولقور بالا که غیراستاندارد است را جایگزین مازوت که با اعتراض گسترده هموطنان مواجه شده، کرده است.

یک کارگزار رژیم در سازمان حفاظت محیط‌زیست اعتراف کرد: «در تهران بر اساس پایش سوختی، سولفور گازوییل مورد استفاده بالاست، و این سوخت استاندارد نیست».(خبرگزاری حکومتی تسنیم ۲۳دی)