728 x 90

کودکان زباله گرد قربانیان کرونای ولایت - اعتراف تکان دهنده در رسانه‌های حکومتی

کودکان زباله‌گرد - عکس از آرشیو
کودکان زباله‌گرد - عکس از آرشیو

کودکان زباله‌گرد قربانیان کرونای ولایت- اعتراف تکان‌دهنده در رسانه‌های حکومتی

روزنامه حکومتی شرق۲۲خرداد ۹۹ نوشت: در زمان اوج کرونا زباله‌گردی ممنوع اعلام شد و شهرداریها زباله‌های ‌تر و خشک را با هم جمع‌آوری کردند، ولی دیری نپایید که سود سرشار زباله‌گردی باعث شد این چرخه مافیایی دوباره به‌گردش در بیاید.

بر اساس یافته‌های یک پژوهش (درباره کودکان)، سود سرشار ۴۰۰میلیاردی پسماند خشک در سال در وهله اول به جیب پیمانکاران و بعد شهرداریها می‌ریزد.

هر زباله‌گرد در روز تا ۱۵۰ کیلو گرم زباله جمع می‌کند، ولی سهم و درآمدش از این تجارت عظیم تنها ۱۸درصد است و کودکان زباله‌گرد تنها و تنها شش درصد از این تجارت سهم می‌برند و درآمد دارند.

اغلب آنها از هرات افغانستان به‌صورت غیرقانونی به ایران مهاجرت می‌کنند، اما تنگناهای اقتصادی باعث شده تعدادی از کودکان ایرانی و خانواده‌ها نیز به چرخه زباله‌گردی بپیوندند، به استناد گفته‌های مسئولان بحران کرونا خطر بی‌کاری حدود شش میلیون کارگر روزمزد و فصلی را در پی دارد و این احتمال وجود دارد که فرزندان خانواده‌های کارگری به‌دلیل مشکلات اقتصادی و مالی پس از دوران قرنطینه پشت میز و نیمکت مدرسه بازنگردند و یک‌راست راهی چرخه کار شوند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/6815ecfa-8469-43b1-a3cb-36fbbe0cea1a"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات