728 x 90

کنگره آمریکا ـ تصویب قطعنامه مجلس نمایندگان در حمایت از قیام مردم ایران

کنگره آمریکا
کنگره آمریکا

بی‌باکی، شجاعت و عزم زنان و مردان ایرانی را که با به‌خطر انداختن امنیت خود علیه نقض حقوق‌بشر رژیم ایران اعتراض کردند، تحسین می‌کند.

قطعنامهٔ حمایت از قیام مردم ایران در کنگره با ۴۲۰ رأی مثبت در برابر تنها یک رأی منفی به تصویب رسید.

سخنرانی کلودیا تنی آورنده قطعنامه، نماینده کنگره آمریکا از حزب جمهوری‌خواه:

رژیم ایران تظاهر کنندگان را به‌طور وحشیانه‌یی در خلال محاکمه‌های ساختگی اعدام کرده اما این مردم شجاع ایران تسلیم نشده و در عوض عزمشان بیش از همیشه جزم‌تر شده است.

سخنرانی شیلا جکسون لی نماینده کنگره از حزب دمکرات:

به‌نام آزادی ایران و آزادی مردم ایران قیام می‌کنم.

من جنگ در اشرف در عراق را دیده‌ام، جایی که تلفات جانی زیادی در آن داشت.

با افرادی که برای آزادی مبارزه کرده‌اند، دیدار داشته‌ام و از طرحی برای دموکراسی در ایران حمایت کرده‌ام.

مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه ۵بهمن ۱۴۰۱ قطعنامه شماره ۷ خود را با حمایت قریب به‌اتفاق نمایندگان هر دو حزب و با تحسین بی‌باکی، شجاعت و عزم زنان و مردان ایرانی که با به‌خطر انداختن امنیت خود علیه نقض حقوق‌بشر رژیم ایران اعتراض کرده‌اند، تصویب کرد.

در جریان بررسی و تصویب این قطعنامه شماری از نمایندگان کنگره از هر دو حزب سخنرانیهایی ایراد کردند.

نماینده کنگره خانم کلودیا تنی، آورنده قطعنامه از حزب جمهوریخواه گفت:

امروز ما به قطعنامه دو حزبی به‌منظور محکوم کردن رژیم ایران به‌خاطر نقض فاحش حقوق‌بشر علیه تظاهر کنندگان در ایران رأی دادیم. این تظاهر کنندگان به‌طور شجاعانه‌یی علیه رژیم وحشی و بیرحم ایران قیام کرده‌اند...

مردم ایران از زمان مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد علیه این رژیم و برای کسب عدالت قیام کردند. اکنون بیش از چهار و نیم ماه از شروع قیام، زنان و مردان و کودکان ایران به تظاهرات علیه این رژیم و اقدامات بی‌رحمانه آن به‌رغم خطرات هولناک امنیتی علیه خود و خانواده‌شان ادامه داده‌اند. این مردم در واقع جان خود را برای یک هدف عالی و مشروع به خطر انداخته‌اند. این تظاهرات مهم‌ترین قیام عمومی علیه حکومت مستبدانه و سرکوبگر این رژیم بی‌رحم از زمان روی کار آمدنش در سال۱۳۵۷ است. در مقابل، واکنش رژیم، وحشی‌گری، خشونت و تلافی‌جویی بوده است. تاکنون صدها تن از تظاهر کنندگان توسط نیروهای امنیتی این رژیم کشته شده‌اند. هزاران نفر نیز به اتهامات واهی دستگیر و بازداشت شده‌اند خصوصاً زنان که تحت شکنجه‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی قرار گرفته‌اند.

این رژیم تظاهر کنندگان را به‌طور غیرعادلانه و نامشروعی در خلال محاکمه‌های ساختگی اعدام کرده است. بسیاری دیگر نیز در برابر خطر اعدام قریب‌الوقوع هستند. اما مردم شجاع ایران تسلیم نشده و در عوض عزمشان بیش از همیشه جزم‌تر شده است.

لذا این بر ما در کنگره آمریکا و نمایندگان مردم این کشور است که از جایگاه این نهاد با یک صدا حمایتمان را از مردم شجاع ایران ابراز کنیم. قطعنامه‌یی که امروز به آن رأی داده شد، با این هدف است...

نماینده کنگره خانم شیلا جکسون لی از حزب دموکرات در سخنرانی خود در اجلاس کنگره از جمله گفت:

من از نماینده محترم و خانم تنی به‌خاطر پیشتازی ایشان در این قطعنامه سپاسگزارم و به نام آزادی ایران قیام می‌کنم. آزادی اکنون برای ایران و مردم ایران. این قطعنامه شجاعانه است زیرا به‌وضوح و با لحنی واضح و بدون ترس از افراد شجاعی صحبت می‌کند که بدون اولویت دادن به زندگی خود و خانواده‌هایشان به خیابان‌ها رفته‌اند. من آنها را مبارزان آزادیخواه شجاع، دلیر و مصمم می‌نامم که برای زندگی خود مبارزه می‌کنند.

این قطعنامه بدون شک لازم است و البته دو حزبی است. من فکر می‌کنم با تأکید از جانب نقطه قوت دولت بایدن و تحریم‌هایی که اعمال شده، صحبت می‌کنم و از شیوه‌یی که دولت بایدن، دمکراتها و جمهوریخواهان به رژیم ایران گفته‌اند، «حرف مفت کافی است و مشخصاً حق داشتن توانمندی تسلیحات اتمی نداری». و هرکاری که می‌توانیم بکنیم تا چنین چیزی اتفاق نیفتد. آنچه باید در مورد آن صحبت شود، کشتار و ضرب و شتم بی‌رحمانه و غیرقابل تصوری است که علیه مردم آزادیخواه ایران صورت می‌گیرد.

من مدت‌هاست در کنار مردم ایران که این‌جا در آمریکا هستند، مبارزه کرده‌ام،

من شاهد حملات مختلفی بودم که منجر به کشتار جمعی شده است.

من جنگ در اشرف در عراق را دیده‌ام، جایی که تلفات جانی زیادی در آن رخ داده است. افرادی که برای آزادی مبارزه کرده‌اند. و برای مشاهده ویرانی به کمپ [اشرف] رفتم. من از طرحی برای دموکراسی در ایران حمایت کرده‌ام.

من درک می‌کنم که آنها به ما نیاز دارند که در کنار آنها باشیم. چه صحنه وحشتناک و وحشیانه‌ای را شاهد بودیم.

بنابراین من می‌خواهم به همه زنان، مردان، کودکان، معترضان ایرانی که رهبری مبارزه را برعهده دارند، بگویم، با صدای بلند و واضح می‌گویم که ما در کنار شما ایستاده‌ایم.

من می‌خواهم روابط میان ایران و آمریکا با مردمی ادامه یابد که برای دموکراسی و آزادی مبارزه می‌کنند. من هم‌چنین از سازماندهی مبارزه زنان ایران علیه دیکتاتوری در حوزه نمایندگی‌ام استقبال می‌کنم و امیدواریم که بسیاری دیگر نیز به ما بپیوندند. بیایید تا صدایمان را هر چه رساتر کنیم.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/824421ac-6053-4c93-a0d5-1e07d757fc6c"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات