728 x 90

کنفرانس نمایندگی شورای ملی مقاومت در آمریکا درباره نمایش انتخابات

سونا صمصامی نماینده شورای ملی مقاومت - کنفرانس نمایندگی شورای ملی مقاومت در آمریکا درباره نمایش انتخابات - ۱ اسفند ۹۸
سونا صمصامی نماینده شورای ملی مقاومت - کنفرانس نمایندگی شورای ملی مقاومت در آمریکا درباره نمایش انتخابات - ۱ اسفند ۹۸

 پنجشنبه اول اسفند ۹۸ در شب برگزاری شعبده انتخاباتی حکومت آخوندی، دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا یک کنفرانس مطبوعاتی درباره نمایش انتخابات مجلس ارتجاع برگزار کرد.

 

در این کنفرانس سونا صمصامی نماینده شورای ملی مقاومت در آمریکا و علیرضا جعفرزاده معاون دفتر نمایندگی شورا شدت نگرانی و وحشت حکومت ‌آخوندی از تحریم مردمی این نمایش انتخاباتی در شرایط کنونی و خطراتی که رژیم با آن مواجه است برای خبرنگاران توضیح دادند.

 

در این کنفرانس مطبوعاتی هم‌چنین مهندسی نمایش انتخابات توسط خامنه‌ای و شورای نگهبان تحت‌امر آن و سوابق جنایتکارانه امنیتی و نظامی شماری از کاندیداهای وابسته به خامنه‌ای و نقش گروه بزرگی از آنها در سرکوب قیامها و اعتراضات مردم ایران با ذکر جزئیات به خبرنگاران و نمایندگان رسانه ارائه شد.

 

 

در این کنفرانس هم‌چنین طرح‌ها و برنامه‌های رژیم آخوندی برای رقم‌سازی و دروغپردازیهای سازمان‌یافته درباره شمار شرکت‌کنندگان و برای فریب روزنامه‌نگاران، تشریح شد.

 

در کنفرانس مطبوعاتی دفتر نمایندگی شورا در واشنگتن توضیحاتی درباره فعالیت‌های مقاومت ایران در شهرهای مختلف برای تحریم سراسری نمایش انتخابات رژیم ارائه گردید.

 

علیرضا جعفرزاده تأکید کرد: انتخابات رژیم در حالی برگزار می‌شود که حکومت آخوندی به‌لحاظ داخلی با بحرانهای مختلف از جمله قیام سراسری مردم ایران، ضربه غیرقابل جبران از دست دادن قاسم سلیمانی، تشدید درگیریهای باندهای درونی، بحرانهای شدید اقتصادی و اجتماعی و در پهنه منطقه‌ای و بین‌المللی قیام مردم عراق علیه نظام آخوندی در عراق و به لرزه درآمدن عمق استراتژیک حکومت آخوندی و تشدید تحریم‌های بین‌المللی مواجه است.