728 x 90

کنفرانس در شهر موروتزوی ایتالیا با شرکت ۶شهردار از فرمانداری کونئو در حمایت از قیام سراسری مردم ایران

کنفرانس در شهر موروتزوی ایتالیا

با شرکت ۶شهردار از فرمانداری کونئو

در حمایت از قیام سراسری مردم ایران

 

طی کنفرانسی در شهر موروتزوی ایتالیا که با حضور ۶شهردار از فرمانداری کونئو و شماری از نمایندگان جوامع ایرانیان مقیم این کشور برگزار شد، شرکت‌کنندگان بر حمایت خود از قیام سراسری مردم ایران تأکید کردند و خواهان اقدامات قاطع از سوی دولت ایتالیا و جامعهٔ جهانی علیه رژیم آخوندی و سیاست‌های سرکوبگرانه آن علیه قیام‌کنندگان ایران گردیدند.

در این جلسه خانم مارتیا روزا مسئول انجمن حقوق‌بشری کشتی اولیس la nave d&#۳۹;ulisse ضمن محکوم کردن سرکوبگری رژیم گفت که زنان ایران که تحت ستم آخوندها هستند، این روزها به‌خیابان‌ها آمده‌اند تا از حقوقشان دفاع کنند.

سپس شهردار شهر موروتزو با اشاره به پارتیزانها و مقاومت ایتالیا در زمان فاشیسم هیتلری گفت: ارزش‌های (مقاومت)... که این روزها برای ما کم‌رنگ شده‌اند امروز در ایران زنده شده است. ما حامی آنها هستیم

 

خانم دولت نوروزی نمایندهٔ شورای ملی مقاومت در انگلستان که به‌صورت آنلاین در این جلسه شرکت کرده بود در سخنان خود خواسته‌های مقاومت ایران را از دولت ایتالیا و اتحادیهٔ اروپا مورد تأکید قرار داد از جمله:

تحریم‌های همه‌جانبهٔ سیاسی و اقتصادی علیه رژیم بستن سفارتهای رژیم و اخراج مزدوران اطلاعات، اتخاذ اقدامات عملی برای وادار کردن رژیم به‌توقف کشتار و آزادی کلیهٴ دستگیر شدگان قیام و زندانیان سیاسی. به‌رسمیت شناختن حق مردم ایران جهت مبارزه برای سرنگونی دیکتاتوری مذهبی.

 

دکتر خسرو نیکذات از انجمن پزشکان و داروسازان ایتالیا به‌پیشتازی زنان و سازمان‌یافتگی قیام توسط کانون‌های شورشی اشاره کرد و گفت که مردم ایران خواهان به‌رسمیت شناختن حق مقاوت مشروعشان هستند. آنها خواهان یک جمهوری دمکراتیک بر اساس جدایی دین و دولت هستند؛ در ایرانی که بر اساس منشور حقوق‌بشر و نه (قوانین) آخوندی باشد. یک ایران غیراتمی در همزیستی صلح‌جویانه با همسایگانش

 

در بخش دیگری از این جلسه دکتر رضا بازیار از انجمن پزشکان و داروسازان ایتالیا طی سخنانی به‌تاریخچه مبارزات صد سالهٔ مردم ایران و ربودن انقلاب ضدسلطنتی توسط خمینی پرداخت و سپس توضیحاتی را حول جایگزین دمکراتیک شورای ملی مقاومت ارائه داد

الهام نیک‌ذات از انجمن زنان ایتالیا با ذکر تجربیات خود از ظلم و ستم و تبعیض علیه زنان در ایران تحت حاکمیت آخوندها گفت به مقاومت پیوسته تا صدای مردم تحت ستم ایران باشد.

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/97204330-6036-4753-8ba5-4774aeaa8e21"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات