728 x 90

کمیته منتخبان فرانسه برای ایران دموکراتیک: اعدام مصطفی صالحی از زندانیان قیام ایران را به‌شدت محکوم می‌کنیم

کمیته منتخبان فرانسه برای ایران دموکراتیک
کمیته منتخبان فرانسه برای ایران دموکراتیک

فرستادن هیات بین‌المللی حقیقت‌یاب برای بازدید از زندانهای ایران و دیدار با زندانیان بیش از هر زمان دیگر ضروری است

کمیته منتخبان فرانسه برای ایران دموکراتیک در بیانیه‌یی که توسط ژان فرانسوا لوگاره عضو شورای منطقه ایل دو فرانس و ژان پیر مولر عضو شورای استان والدواز فرانسه صادر شده است، اعلام کرد: «با تأسف فراوان، از خبر اعدام مصطفی صالحی از زندانیان قیام دیماه ۹۶در زندان دستگرد اصفهان مطلع شدیم. ما این اعدام را به‌شدت محکوم می‌کنیم. با اطلاع از این‌که در جریان قیام آبان۹۸ بیش از ۱۵۰۰نفر کشته و بیش از ۱۵۰۰۰نفر دستگیر شدند، رژیم ایران می‌خواهد با ایجاد فضای ترس و وحشت از بالا‌گرفتن خیزشهای مردمی جلوگیری کند.

کمیته منتخبان فرانسه برای ایران دموکراتیک، از سازمان ملل و کشورهای عضو آن و هم‌چنین سازمانها و ارگانهای بین‌المللی می‌خواهد بلادرنگ این اعدام جنایتکارانه را محکوم کنند.

سکوت و بی‌عملی به ضد خود عمل می‌کند و از سوی رژیم ایران به‌عنوان چراغ سبزی برای ادامه نقض فاحش حقوق بشرتعبیر خواهد شد. فرستادن هیات بین‌المللی حقیقت‌یاب برای بازدید از زندانهای ایران و دیدار با زندانیان بیش از هر زمان ضروری است». (بیانیه کمیته منتخبان فرانسه برای ایران دموکراتیک جمعه ۱۷مرداد)