728 x 90

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل: مرگ رئیسی نباید باعث فراموشی نقض حقوق‌بشر در ایران شود

سارا حسین، رئیس کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل
سارا حسین، رئیس کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل

سارا حسین، رئیس کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، روز دوشنبه هفتم خرداد با انتشار نامه‌ای، در واکنش به مرگ رئیسی جلاد، با اشاره به گزارشهای این کمیته پیرامون وضعیت حقوق‌بشر در ایران نوشت «مرگ رئیسی نباید باعث فراموشی نقض حقوق‌بشر در ایران شود».
وی در نامه خود با وخیم خواندن وضعیت زنان و کودکان در حاکمیت رژیم ایران نوشت «کمیته حقیقت‌یاب که پس از اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ در ایران، مأمور رسیدگی به جزئیات و دریافت حقایق سرکوب مردم به‌خصوص زنان و کودکان بوده است، در آخرین گزارش خود تصریح کرد که حکومت ایران در این زمینه ناقض آشکار حقوق‌بشر بوده و برخی اقدامات آنها مصداق جنایت علیه بشریت است».
سارا حسین در ادامه نامه خود با محکوم کردن سیاست‌های سرکوبگرانه و نقض قوانین بین‌المللی توسط رژیم ایران، پیرامون اعمال محدودیتهای بیشتر بر علیه زنان، خواهان پایان یافتن آنها شد.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/470a1d7d-e00e-4a26-ba7d-a79179c12932"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات