728 x 90

کرونا هر ۹دقیقه جان یک انسان را در ایران می‌گیرد

کرونا هر ۹ دقیقه جان یک قربانی را در ایران می گیرد
کرونا هر ۹ دقیقه جان یک قربانی را در ایران می گیرد

تلویزیون شبکه دو رژیم آخوندی در برنامه روز دوشنبه ۱۶تیرماه گفت که آمارها نشان می‌دهد عدد هر سیزده دقیقه یک قربانی کرونا که قبلاً در اثر اوجگیری شیوع کرونا که قبلاً گفته شده بود اکنون به ۹دقیقه رسیده است.
این رسانه حکومتی اذعان می‌کند که کرونا از ما خیلی جلوتره از ۳۱استان کشور هم ۱۵استان در وضعیت قرمز و هشدار قرار دارند و در برخی شهرها هم محدودیت‌های کرونایی دوباره به اجرا در آمده.

سازمان مجاهدین خلق ایران بعدازظهر روز دوشنبه۱۶تیر۱۳۹۹ اعلام کرد، آمار جانگداز جان‌باختگان کرونا در۳۴۲ شهر ایران بیش از۶۶هزار و ۴۰۰نفر است.
خوب است که نگاهی به آمار شدت گرفتن کرونا در اثر بی‌توجهی کارگزاران رژیم داشته باشیم:
o مدیرعامل بهشت زهرا: تعداد متوفیان در ۷۵روز گذشته بی‌سابقه است. اعداد و ارقامی که در تهران وجود دارد، قابل قیاس با کل کشور نیست
o در تهران تمام تختهای بخشهای کرونا پر شده . پرستاران می‌گویند در بیمارستان فیروزآبادی دیگر تخت خالی وجود ندارد و مریض‌هایی داریم که روی برانکاردها می‌مانند و بیرون روی صندلی می‌خوابند
o دانشگاه علوم پزشکی شیراز: در ۲۴ساعت ۱۰۰۰بیمار کرونایی در فارس شناسایی و ظرفیت بیمارستانها تمام شده است
o در زنجان از نیمه خرداد بستریها از۲۷۰ به۶۰۰نفر رسیده است
o در همدان، تعداد بیماران سه برابر شده و اگر چهار برابر شود توان کنترل بیماری را از دست می‌دهیم. اگر۱۰ تا۲۰درصد به بیماران کنونی اضافه شود مجبوریم آنها را در راهرو بیمارستانها پذیرش و بستری کنیم
o محسن هاشمی رئیس شورای قلابی شهر تهران:‌ روز گذشته ۷۰نفر دفنی ناشی از ویروس کرونا در بهشت زهرا داشتیم و آمار‌ها رشد کرده است. زیرا این عدد تا ۱۹نفر کاهش پیدا کرده بود، اما دیروز به ۷۰نفر افزایش پیدا کرد.