728 x 90

کرونا و نگرانی وزیر بهداشت افغانستان از بیرون راندن اتباع این کشور از ایران

بیرون راندن اتباع افغانی از ایران
بیرون راندن اتباع افغانی از ایران

وزیر بهداشت افغانستان، درباره شیوع کرونا در این کشور گفت این ویروس به‌دلیل بازگشت مهاجران اتباع افغانستان از ایران، شیوع بیشتر پیدا کرده است.

به گزارش آسوشیتدپرس روز ۱۸ فروردین ۹۹، وزیر بهداشت افغانستان و سایر مقامات این کشور ابراز نگرانی کردند که حکومت ایران بیش از یک میلیون افغانی که به‌طور غیرقانونی در کشور کار می‌کنند را بیرون خواهد راند.

این خبرگزاری افزود، ۲۰۰هزار مهاجر افغان که هم‌چنان رو به افزایش می‌باشند هفته‌ها است از ایران به افغانستان بازمی‌گردند، جایی که یکی از بزرگترین مراکز این بیماری همه‌گیر است.